Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Εισαγωγή

Το κείμενο που επισυνάπτεται επιδιώκουμε να υπογραφεί από θεσμικούς φορείς (δήμους, ΤΕΔΚΝΑ, ΚΕΔΚΕ κ.λ.π.), από κοινωνικές, συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων κ.λ.π.), από φοιτητικούς συλλόγους, δημοτικές κινήσεις, οικολογικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών, ΜΚΟ και κάθε άλλο κοινωνικό σχήμα , όπως και πολίτες ( δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη διοικητικών συμβουλίων , διανοούμενοι , καλλιτέχνες κ.λ.π.) έτσι ώστε να δοθεί δημοσιότητα και να καταγραφεί κοινωνικά το πρόβλημα της προστασίας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το πάσχον θεσμικό πλαίσιο και η ανάγκη αλλαγής του νόμου 3431/2006..

Βλαπτικές Επιδράσεις Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας

Στις αβίωτες και μολυσμένες πόλεις του 21ου αιώνα στις πόλεις του τσιμέντου ,του νέφους, των σκουπιδιών, της έλλειψης πρασίνου προστέθηκε η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας .

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας έχουν μια σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες κεραίες (πχ. ραδιόφωνου, τηλεόρασης, ραντάρ) η οποία δημιουργεί εύλογα ανησυχίες για πιθανές βλαβερές συνέπειες: Εγκαθίστανται σε αμιγώς κατοικημένες περιοχές και συχνά σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες (πχ. στα δώματα πολυκατοικιών). Έτσι χιλιάδες πολίτες που κατοικούν σε πολύ κοντινή απόσταση από τις κεραίες εκτίθενται σήμερα σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεκάδες φορές ισχυρότερη από τους υπόλοιπους. Πολλοί επιστήμονες έχουν διατυπώσει την άποψη ότι η μαζική έκθεση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο στα πεδία αυτά αποτελεί το μεγαλύτερο βιολογικό πείραμα στην ιστορία.

Τις τελευταίες δεκαετίες συσσωρεύονται πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα για τις βλαπτικές επιδράσεις στους ζωντανούς οργανισμούς της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ειδικά για πεδία με συχνότητες που χρησιμοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), έχει προτείνει όρια αποδεκτής έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ενώ παράλληλα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε τη σύσταση 1999/519/EΚ με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της διεθνούς επιτροπής για την προστασία από τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ICNIRP). Με τη σύσταση αυτή καλούνται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα πλαίσιο βασικών περιορισμών και επίπεδα αναφοράς, ώστε να διασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας.

Όπως είναι φανερό την κύρια ευθύνη των ορίων ασφαλείας έχουν οι κυβερνήσεις των κρατών – μελών της Ε.Ε. Κάθε κράτος σταθμίζει την τρέχουσα έρευνα μετά απο εισηγήσεις ειδικων επι του θεματος και οχι περιφερειακα εμπλεκομενων. Με άλλα λόγια οι σύμβουλοι καλόν θα είναι να έχουν διαπιστευμένη ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο πράγμα που δεν συμβαίνει με την Ελλάδα σε καμμία επιτροπή που εισηγείται και ελέγχει την επικινινδυνότητα των ακτινοβολιών, όπως π΄χ΄είναι οι επιτροπές Ε.Ε.Τ.Τ. ΚΑΙ Ε.Ε.Α.Ε.

Σήμερα υφίσταται μεγάλη ετερογένεια ως προς τα όρια αποδεκτής έκθσης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το γεγονός οτι αρκετές χώρες και μεγαλουπόλεις έχουν θεσπίσει πολύ αυστηρά όρια (όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα) αποδεικνύει οτι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν υπερπηδηθεί τα εμπόδια των διαπλεκομένων συμφερόντων ανάμεσα στις βιομηχανίες κινητής τηλεφωνίας και στις αρμόδιες αρχές θέσπισης των ορίων.

Χώρα
Όριο Ασφαλούς Έκθεσης (V/m)
ΠΟΥ
33-45
Ελλάδα
22-33
Ελβετία
4-6
Αυστρία
0,6
Κίνα
6
Βουλγαρία
6
Βέλγιο
3 (απόφαση για μελλ. μείωση σε 0,6)
Ρωσία
1

Τα όρια που ισχύουν στη χώρα μας (λίγο αυστηρότερα από αυτά του ΠΟΥ) θεωρούνται από πολλούς ερευνητές (οι καθηγητές Λ.Χ. Μαργαρίτης (Παν\μιο Αθηνών),Κ.Λιολούσης (Παν\μιο Αθηνών), Κ.Τριανταφυλίδης και Ι.Μάγρας (Παν\μιο Θεσσαλονίκης) ως υπερβολικά υψηλά. Οι ερευνητές αυτοί υποστηρίζουν ότι τα όρια θεσπίστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους μόνο μια κατηγορία βιολογικών επιπτώσεων (θερμικές επιπτώσεις). Παρόλα αυτά πολλές έρευνες τόσο μέσω στατιστικής όσο και εργαστηριακές αναδεικνύουν και άλλες κατηγορίες επιπτώσεων από τις οποίες δεν προστατεύουν τα όρια αυτά.

Παρατηρούμε επίσης ότι τα όρια διαφέρουν κατά πολύ από χώρα σε χώρα. Οι διαφορές αυτές καταδεικνύουν ότι υπάρχει τμήμα της επιστημονικής κοινότητας το οποίο διαφωνεί με τα όρια του ΠΟΥ και κάποια κράτη επέλεξαν να θέσουν πολύ αυστηρότερα όρια βασισμένες στις έρευνες που προαναφέραμε. Επίσης ο ίδιος ο Π.Ο.Υ. σε συνέδριο στη Μόσχα το 2004 διαπίστωσε ότι η έρευνα για τους πιθανούς κινδύνους πρέπει να συνεχισθεί (αναγνωρίζοντας δηλαδή ότι υπάρχει πιθανότητα τα όρια που έχουν τεθεί να είναι ανεπαρκή). Παρόμοια πολιτική είχε ακολουθηθεί σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. κάπνισμα, διοξίνες, αμίαντος) των οποίων η επικινδυνότητα είχε υποτιμηθεί από τμήμα της τότε επιστημονικής κοινότητας.

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι τα όρια που ισχύουν στη χώρα μας πρέπει να μειωθούν δραστικά καθώς και να ληφθούν μέτρα επανασχεδιασμού του δικτύου κεραιών κινητής τηλεφωνίας ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Θεσμικό Πλαίσιο

Στην Ελλάδα λειτουργούν 7000-10000 κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι περισσότερες εντός πυκνοκατοικημένων περιοχών. Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ελέγχονται (όσο αναφορά τις εκπομπές) από την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) ενώ τη γενική αρμοδιότητα για την αδειοδότησή τους έχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν εκατοντάδες εγκατεστημένες κεραίες οι οποίες λειτουργούν χωρίς κανενός είδους άδεια, εν γνώσει των αρμόδιων αρχών. Το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις γνωστές σε όλους παραβαίνουν ανοικτά και κατ’ εξακολούθηση τους νόμους του κράτους χωρίς να υφίστανται σημαντικές κυρώσεις, αποτελεί σαφώς προσβολή της δημοκρατίας, οδηγεί στον εκφυλισμό των θεσμών και εξωθεί τους πολίτες στην αυτοδικία. Σε πολλές περιοχές του Δήμου Αθηναίων (π.χ. Σεπόλια, Πετράλωνα, Θησείο) οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με την απραξία των αρμοδίων και αναγκάζονται να εκτελέσουν οι ίδιοι την αποξήλωση των παράνομων κεραιών.
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θεωρούμε ότι πάσχει σε πολλά σημεία:

Η διαδικασία για την απομάκρυνση κεραιών που λειτουργούν καταφανώς παράνομα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προβάλλουν είτε μη αρμοδιότητα είτε έλλειψη αντικειμενικής δυνατότητας να απομακρύνουν τις παράνομες κεραίες.

Οι έλεγχοι για τυχόν υπερβάσεις των ορίων επιτρεπτής έκθεσης (μετά την εγκατάσταση της κεραίας) είναι σπάνιοι.

Οι διαδικασίες για επιβολή ποινών σε περίπτωση παράβασης είναι πολύ αργές και οι ποινές που επιβάλλονται μικρές (σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρίες αρνούνται να συμμορφωθούν με ρητές υποδείξεις των αρχών χωρίς μεγάλες επιπτώσεις).

Αιτήματα

Καθώς πρόκειται για σημαντικό θέμα με σοβαρές πιθανές επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων συμπολιτών μας ζητάμε αλλαγή του νομικού πλαισίου (Νόμος 3431/2006), ώστε να επιτευχθούν τα εξής:

1. Δραστική μείωση των ορίων έκθεσης του πληθυσμού στην ακτινοβολία μετά από πρόταση επιτροπής επιστημόνων στην οποία θα μετέχουν ειδικοί στις βιολογικές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
2. Θέσπιση ορίου ελάχιστης οριζόντιας απόστασης 300m. από χώρους πρόσβασης κοινού στο ίδιο ύψος με την κεραία καθώς και από σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, νοσοκομεία κ.τ.λ..
3. Επανασχεδιασμό του δικτύου κεραιών, μετά από μελέτη που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της πολιτείας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
4. Πλήρης καταγραφή των υπαρχόντων κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε αρχείο προσβάσιμο σε κάθε πολίτη και υποχρεωτική σήμανση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
5. Αναδιάρθρωση των μηχανισμών ελέγχου και επιβολή κυρώσεων και συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στους παραπάνω μηχανισμούς.
6. Αφαίρεση άδειας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε κάθε εταιρία που θα εγκαθιστά κατ’ εξακολούθηση κεραίες κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια.
7. Νομιμοποίηση του καθενός που έχει έννομο συμφέρoν (πχ. των περιοίκων) να διενεργήσει απομάκρυνση παράνομης κεραίας κινητής τηλεφωνίας (με χρήση εξειδικευμένων συνεργείων) σε περίπτωση που οι αρμόδιοι φορείς και η εταιρία που την εγκατέστησε δεν την απομακρύνουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, η Δ. Ε. Η. να υποχρεούται να διακόπτει άμεσα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διατάξουν τη διακοπή λειτουργίας (προσωρινή ή μόνιμη) κάποιας κεραίας.
Επειδή ο εφησυχασμός μας κάνει πειραματόζωα σε ένα πείραμα του οποίου τα αποτελέσματα θα γνωρίζουμε σε είκοσι ή τριάντα χρόνια, είναι απαραίτητη η ενημέρωση, η αφύπνιση και η συμμετοχή των πολιτών.
Κινήσεις πολιτών:

Ø Μετς
Ø Ν. Κόσμος
Ø Σεπόλια
Ø Κουκάκι
Ø Ηλιούπολη
Ø Μεταμόρφωση
Ø Αγ. Δημήτριος
Ø Π. Φάληρο
Ø Άνω Κυψέλη
Ø Παγκράτι
Ø Εξάρχεια
Ø Ζωγράφου
Ø Γλυφάδα
Ø Χολαργός
Ø Θησείο
Ø Πετράλωνα
Ø Αμπελόκηποι
Ø Ν. Κηφισιά
Ø Ν. Φιλαδέλφεια
Ø Υμηττός
Ø Ν. Ιωνία
Ø Καλλιθέα
Ø Ν. Σμύρνη

Ø Γκύζη
Ø Νίκαια
Ø Περιστέρι
Ø Ιλίσια
Ø Μαρούσι
Ø Λυκόβρυση
Email filippos@dsi.gr elpida.alev@gmail.com
Τηλ. Ελπίδα Αλεβίζου 2109226316
Τούλα Μπάρμπα 2107518767 Fax 2107520550

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Ανοιχτή Συνέλευση του Παναττικού Δικτύου θα γίνει τη Δευτέρα 8/10 , ώρα 7.00 μ.μ. στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.
Η καταστροφή της Πάρνηθας, οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πεντέλη και το Πάνειο Όρος, αλλά και οι μικρότερης έκτασης πυρκαγιές στον Υμηττό, έχουν αλλάξει δραματικά τα περιβαλλοντικά δεδομένα της Αττικής. Η οικολογική κρίση παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις με ορατές ήδη επιπτώσεις στο κλίμα, τη δημόσια υγεία, την ισορροπία πόλης – υπαίθρου, τη χλωρίδα και την πανίδα, τη βιοποικιλότητα. Η Αττική αποτελεί μέρος μόνο της εθνικής γεωγραφίας της περιβαλλοντικής κατάρρευσης : το 2007 κάηκαν 2.691.140 στρέμματα γης (1.513.550 δασικά, 1.146.490 αγροτικά, 301.320 natura ).
Απέναντι σ’ αυτή την πραγματικότητα έχουν δημιουργηθεί κοινωνικά αντισώματα και αντιστάσεις φορέων και ενεργών πολιτών. Ως Παναττικό Δίκτυο θα ενεργοποιηθούμε μαζικά και δυναμικά για να συμβάλλουμε στη θωράκιση του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος της Αττικής, στην αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών και στη δραστική ενίσχυση των αστικών και περιαστικών πράσινων πνευμόνων της πόλης. Κάθε ενέργειά μας, σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, θα συνδέεται με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και θα εξετάζεται υπό το πρίσμα της συμβολής της στη διέξοδο από την οικολογική κρίση. Δεν θα δεχτούμε ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο οικοδομής στους ελεύθερους χώρους σε μητροπολιτικό, τοπικό, σημειακό επίπεδο, αντίθετα θα επιδιώξουμε τον πολλαπλασιασμό και τη φύτευσή τους. Σήμερα οι στόχοι μας αυτοί συναντούν μεγάλη κοινωνική ανταπόκριση. Πρέπει να συμβάλλουμε στη συμμετοχή των πολιτών στις περιβαλλοντικές δράσεις.

Θέματα ημερήσιας διάταξης της Ανοιχτής Συνέλευσης του Παναττικού Δικτύου
Τοπικές και πανδικτυακές δράσεις στις σημερινές συνθήκες οικολογικής κρίσης.
Ενημέρωση για την ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ , που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/10, στις 6.00 μ.μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ( Καραγιώργη Σερβίας 4)
Θέμα της ημερίδας : ΠΑΡΝΗΘΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ
Τα βουνά της Αττικής εκπέμπουν S.O.S
Δράσεις για τη σωτηρία τους, κοινωνικός έλεγχος
Site Παναττικού Δικτύου
Καμπάνια ενημέρωσης και δράσεων για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης, Παγκόσμια Ημέρα Κλιματικής Αλλαγής (8/12)
Ο,το άλλο θέμα τεθεί από τους συμμετέχοντες

Άλλες συναντήσεις του Παναττικού Δικτύου
· Δευτέρα 1/10 , 7.00 μ.μ. Αγορά Κυψέλης.
Συνεδριάζει η ομάδα προετοιμασίας της ημερίδας για τα δάση
· Κυριακή 7/10, 12.00 μ.μ. , πλαζ Ελληνικού.
Ο Δήμος Ελληνικού μας καλεί στην πλαζ που ανοίξαμε το καλοκαίρι σε μια επινίκια συνάντηση – γιορτή

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Καφαντάρη Χαρά, κινητό: 6974775279
Μαρτέν Νίκος, σταθερό: 210-3453877 κινητό: 6995 822 923 e-mail: nmarten@otenet.gr
Πορτάλιου Ελένη, σταθερό: 210-7512560 e-mail: portel@central.ntua.gr
Τότσικας Πάνος, σταθερό: 210-3815430 e-mail: ptots@tee.gr

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μελών των συνδεδεμένων συλλογικοτήτων. Οι παραλήπτες να ενημερώσουν τα μέλη των συλλογικοτήτων. Τοποθετήσεις, ανακοινώσεις, επιπλέον θέματα για την Η.Δ , καλό θα ήταν να διανεμηθούν προκαταβολικά μέσω e-mail.

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ της Επιτροπή Πολιτών για τη Διάσωση του Ελαιώνα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ της Επιτροπή Πολιτών για τη Διάσωση του Ελαιώνα


ΕΛΑΙΩΝΑΣ
Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
------------------------------------------

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ «VOVO –ΠΟΛΗ»

ΝΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΝΑΙ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 1995


ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ, ΤΗΝ ΗΛΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

--------------------------------------------------

Όλες και όλοι έχουμε ακούσει πολλά τους τελευταίους μήνες για τη μεγάλη αναβάθμιση που δήθεν έρχεται στην περιοχή μας με σχεδιαζόμενο «νέο γήπεδο του ΠΑΟ».
Τι δεν μας λένε
• Ότι καταργείται ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου, γιατί το εμπορικοαθλητικό συγκρότημα κατασκευάζεται σε μια περιοχή 220 στρεμμάτων, που προοριζόταν για κοινόχρηστο πράσινο. 40 στρέμματα καλύπτει το γήπεδο. Τα υπόλοιπα θα γίνουν εμπορικά κέντρα, υπέργεια(!) πάρκιγκ, υπαίθριες εμπορικές χρήσεις. Το μόνον πράσινο που θα απομείνει –αν δεν τους σταματήσουμε- θα είναι στο τερραίν του γηπέδου. Μηδέν υψηλό πράσινο.
• Ότι το «νέο γήπεδο» είναι το προπέτασμα για να γίνουν δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα, που θα φέρουν τεράστιο κυκλοφοριακό φορτίο στην περιοχή. Σίγουρα ο ΠΑΟ πρέπει να φύγει από τη Λεωφ Αλεξάνδρας αλλά υπάρχει και η λύση του ΟΑΚΑ.
• Ότι πρώτη προτεραιότητα για την επιβίωση της περιοχής μας και της πόλης μας οφείλουν να αποτελούν οι πράσινοι πνεύμονες. Ειδικά μετά την καταστροφή της Πάρνηθας, οι κάτοικοι της πιο φτωχής σε πράσινο πρωτεύουσας της Ευρώπης, κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από ασφυξία. Όλοι οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να πρασινίσουν όχι να τσιμεντοποιηθούν.
• Ότι στη σημερινή ρύπανση θα προστεθεί η αυριανή υποβάθμιση, η κυκλοφοριακή και πολεοδομική ασφυξία. Μόνον τα εμπορικά κέντρα θα φέρνουν κάθε μέρα στην περιοχή τόσα αυτοκίνητα όσα το γήπεδο σε κάθε αγώνα. Με 40.000 «επισκέπτες» και πόσους άλλους διερχόμενους, η ασφυξία είναι δεδομένη.
• Ότι μαζί με το νέο γήπεδο θα έρθει και «ο ιδιωτικός στρατός» των ΠΑΕ καθώς και ο κίνδυνος για επεισόδια τύπου Παιανίας, μια και τίποτα δεν διδάχθηκε ακόμη η Πολιτεία απ’ αυτά και κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν πάρθηκε
Με δύο λόγια:
Tο σχεδιαζόμενο μέλλον του Ελαιώνα είναι κάτι ανάμεσα στην κυκλοφοριακή και πολεοδομική ασφυξία της Ομόνοιας και την κακόγουστη VOVO -πολη με τα γυάλινα εκτρώματα της Λεωφ. Κηφισίας.


Η πραγματική αναβάθμιση που ζητάμε

Για να σταματήσει η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση στον Ελαιώνα θα έπρεπε να γίνουν ορισμένα απλά (και μάλιστα όχι δαπανηρά) πράγματα:
1. Να γίνουν το συντομότερο οι προβλεπόμενες από το 1995 απαλλοτριώσεις, που με πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων και του Δήμου μένουν στα χαρτιά επί δεκαετία. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων αγοράζει τα οικόπεδα της Εθνικής Τράπεζας με σκανδαλώδεις μεθοδεύσεις δαπανώντας δεκαπλάσιο κόστος, από αυτό που θα είχε αν έκανε απαλλοτρίωση πριν 4-5 χρόνια. Και παρ’ όλα αυτά βρίσκει τα λεφτά, που όμως δεν διαθέτει, αν είναι για το συμφέρον των κατοίκων. (ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ !)
2. Να γίνουν πάρκα υψηλού πρασίνου. Μπορεί να μην είναι κερδοφόρα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι όμως προϋπόθεση για να επιβιώσουν οι πολίτες. ¶λλωστε η δαπάνη κατασκευής και συντήρησης τους είναι πολύ μικρότερη από το δημόσιο χρήμα που κατασπαταλάται σε επιβλαβείς κατασκευές, όπως το σχεδιαζόμενο εμποροαθλητικό κέντρο.
3. Να αξιοποιηθεί η πολιτιστική και ιστορική –αρχαιολογική ταυτότητα της περιοχής, με την ανάδειξη του θαμμένου σ’ ολόκληρη την περιοχή του Ελαιώνα αρχαιολογικού θησαυρού. Αυτό θα πει ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ. Συνεπώς προβληματίζει η δήλωση (γνωμάτευση;) του αντιδημάρχου κ. Ακριτίδη (Ελευθεροτυπία 28.04.2007) ότι στην περιοχή που πρόκειται να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟ «είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν αρχαία»!!!
4. Να γίνουν, αλλά οργανωμένα, βιοτεχνικά πάρκα. Με βάση το ΠΔ του 1995 και με κατάλληλα κίνητρα να μετεγκατασταθούν εκεί οι μη οχλούσες βιοτεχνίες της περιοχής.
5. Να απομακρυνθούν αμέσως οι ρυπογόνες βιομηχανίες, όπως επιτάσσει το ΠΔ του 1995. Αλήθεια, γι’ αυτό που δεν απαιτεί καμμία δημόσια δαπάνη τι έχει κάνουν κάνει οι κυβερνήσεις και η Δημοτική Αρχή; Απλά επιτρέπουν στις ρυπογόνες βιομηχανίες ανεξέλεγκτα να μολύνουν.


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
€63.000.000 ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ - ΠΡΙΝ ΚΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

- 13 εκατ ευρώ παραπάνω από την εύλογη τιμή (όπως την καθόρισε το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών) ξόδεψε ο Δήμος Αθηναίων για να αγοράσει τα οικόπεδα της Εθνικής Τράπεζας
- 2 εκατ ευρώ είναι οι τόκοι του δανείου που θα λάβει ο Δήμος Αθηναίων για να πληρώσει την Εθνική Τράπεζα
- 27 εκατ ευρώ είναι η εκ των υστέρων επιβληθείσα υποχρέωση του Δήμου να πληρώσει για το νέο γήπεδο
- 21 εκατ ευρώ είναι η πληρωμή του Δήμου Αθηναίων προς τον «ερασιτέχνη» ΠΑΟ, με δήθεν αντάλλαγμα την παραίτηση του από τα (ανύπαρκτα) δικαιώματα του στο γήπεδο της Λεωφ. Αλεξάνδρας, για τα οποία δεν υπάρχει καμμιά γραπτή εξασφάλιση
Ερώτηση: πόσα χρήματα επενδύουν η ΠΑΕ ΠΑΟ και ο ερασιτέχνης ΠΑΟ; Απάντηση: μηδέν. Ενώ, ο Αθηναϊκός λαός θα πληρώσει και θα κάνει δώρο (επί 49 χρόνια) στα ιδιωτικά συμφέροντα τις εγκαταστάσεις

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αντίθετο στην τσιμεντοποίηση του Ελαιώνα
«Στη «διπλή ανάπλαση του Ελαιώνα», όμως, δεν τηρήθηκε καμία από τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ως TEE είχαμε θέσει. Η όλη παρέμβαση και τα επί μέρους αριθμητικά στοιχεία δηλώνουν ακριβώς αυτό που δε θα θέλαμε ! Τον χαρακτήρα, δηλαδή, της σημειακής παρέμβασης στο Ρυθμιστικό της Αθήνας για την εξυπηρέτηση και μόνο των αναγκών του αθλητικού συλλόγου, ενώ ταυτόχρονα υποκύπτοντας στα ευρύτερα ιδιωτικά συμφέροντα αυξάνεται υπέρμετρα ο συντελεστής δόμησης στα Ο.Τ. της «ανάπλασης» σε βάρος των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου».


Επιτροπή Πολιτών για τη Διάσωση του Ελαιώνα
(210) 3459882 e-mail: leonkar@otenet.gr
Αθήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Επιτροπή Κατοίκων 3ου Διαμερίσματος

Από: Επιτροπή Κατοίκων 3ου Διαμερίσματος

Σήμερα Πέμπτη 4 Οκτ. στις 4 τα ξημερώματα, ο καταυλισμός των Ρομά που βρίσκεται στην οδό Θεσσαλίας της συνοικίας Μαρκόνι (μεταξύ των Δήμων Αθήνας και Αιγάλεω), δεχτηκε την «επίσκεψη» του Ελληνικού κράτους με τη μορφή εκατοντάδων αστυνομικών που αφού απέκλεισαν περιμετρικά το χώρο, εισέβαλαν στις παράγκες και πραγματοποίησαν νυκτερινές κατ οίκον έρευνες χωρίς ένταλμα και χωρίς την παρουσία εισαγγελέα. Εγιναν κατασχέσεις διαφόρων υλικών χωρίς να δωθεί στα θύματα κανενός είδους έγγραφο.
Κατα τη διάρκεια της επιδρομής όλοι οι κάτοικοί του είχαν αποκλειστεί μέσα στις παράγκες χωρίς να τους επιτρέπεται η έξοδος ή η επικοινωνία είτε μεταξύ τους είτε με τον έξω κόσμο.
Μέσα από τα καταλύματά τους συνελήφθησαν και έντεκα άτομα που μεταφέρθηκαν σε άγνωστο σημείο και κρατούνται τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν υπήρχαν εντάλματα σύλληψης, οι απαγωγές έγιναν κυριολεκτικά «στο σωρό». Δεν είναι γνωστό επίσης το αν κατηγορούνται για κάτι.
Ο αποκλεισμός του καταυλισμού και των κατοίκων μέσα στις παράγκες κράτησε περίπου μέχρι τις 9 το πρωϊ, οπότε και οι αστυνομικές δυνάμεις απεχώρησαν, εκτοξεύοντας την απειλή: «Μέχρι τις 12 το μεσημέρι να έχετε φύγει όλοι γιατί θα ξανάρθουμε και θα σας πλακώσουμε στο ξύλο».
Τότε στάθηκε δυνατό να ειδοποιηθούν κάτοικοι συμπαραστάτες που πήγαν εκεί. Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από τους κατοίκους του καταυλισμού.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Ο καταυλισμός αυτός είναι φτιαγμένος από υλικά κατεδαφίσεων. Εκεί κατοικούν περίπου 40 οικογένειες Ρομά, μεταξύ των οποίων και 100 περίπου παιδιά.
Οι κάτοικοι είναι όλοι πρόσφυγες από Κόσοβο ή Αλβανία.
Είναι εγκατεστημένος σε ιδιωτικό οικόπεδο του οποίου ο ιδιοκτήτης φαίνεται να συμφωνεί και δεν έχει προβάλει μέχρι τώρα αξιώσεις έξωσής τους.
Είναι σχετικά καινούριος και έχει ιστορία ενός χρόνου.
Οι κάτοικοί του προέρχονται κυρίως από άλλον καταυλισμό που υπήρχε στην οδό Πολυκάρπου και από τον οποίο εκδιώχτηκαν όταν αυτός πέρασε πρόσφατα στην ιδιοκτησία Βωβού (η γνωστή υπόθεση της Βωβούπολης του Βοτανικού και του γηπέδου Παναθηναϊκού).
Μεχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Πριν μερικές μέρες τους έκοψαν τις παροχές και οι κάτοικοι φέρνουν νερό με δικές τους (και επισφαλείς για την υγεία τους) αυτοσχέδιες υδροφόρες και για ρεύμα εγκατέστησαν γεννήτριες. Πολλές από τις γεννήτριες αυτές τις κατέσχεσαν οι αστυνομικοί σήμερα.
Φυσικά δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης.
Τα παιδιά που μένουν εκεί δεν πάνε σχολείο (το κοντινότερο είναι στο Αιγάλεω μετά την Εθνική οδό και σε μεγάλη απόσταση).
Οι κάτοικοι του καταυλισμού ζητούν τη συμπαράσταση μας. Υπόκεινται συνεχώς σε κάθε είδους καταπίεση σαν τη σημερινή. Φοβούνται κυρίως μήπως το σκηνικό επαναληφθεί και ζητούν να μάθουν για την τύχη αυτών που απήχθησαν.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Επικοινωνία με την «Επιτροπή Κατοίκων 3ου Διαμερίσματος»
στο 210 3453877, 6995 822 923, (Νίκος Μαρτέν)