Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2007

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ανακοίνωση Επιστημονικών Φορέων ενόψει της συζήτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε επίπεδο αρχηγών για περιβαλλοντικά ζητήματα

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων που υπογράφουμε το παρόν, εκτιμούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη συζήτησης στο ελληνικό κοινοβούλιο σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας, με αφετηρία τα μέτρα ανασυγκρότησης των πληγεισών από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχών και υπό το πρίσμα της παγκόσμιας ανησυχίας για την κατάσταση του περιβάλλοντος στον πλανήτη.

Η έλλειψη, διαχρονικά, πολιτικής βούλησης για τη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα της χώρας, επιβεβαιώνεται από την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, τη μη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τη μη σύνταξη και κύρωση δασικών χαρτών, τη μη αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, τη μη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την απουσία μέτρων ουσίας στην εξοικονόμηση ενέργειας κά. Το κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος, με σειρά θετικών προβλέψεων, ή δεν τηρείται ή παραβιάζεται συστηματικά με αποτέλεσμα την έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων εκ μέρους του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Προσθέτως, με έκπληξη και με αγανάκτηση διαπιστώνουμε σχεδόν καθημερινά ότι σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες πλέον η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται σε κάθε άλλη πολιτική που ασκείται, στη χώρα μας το περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί «ενοχλητική» παράμετρο κυρίως σε οικονομικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα, για τα οποία μάλιστα δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε συστηματική ενημέρωση των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων αποφασίσαμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος της χώρας, αναλαμβάνοντας συστηματική δράση, η οποία εκφράζεται, μεταξύ άλλων, με δημόσιο σχολιασμό κάθε σχεδίου νόμου και υπουργικής απόφασης που αφορά στο περιβάλλον. Περαιτέρω, εκτιμώντας ότι οι πολίτες έχουν αναφαίρετο δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία του, προγραμματίζουμε τη συστηματική ενημέρωσή τους για όλα τα θέματα περιβάλλοντος με σκοπό την επαγρύπνηση και την ενεργοποίησή τους προς όφελος όλων. Προς το σκοπό αυτό συστήσαμε Διεπιστημονικό Συμβούλιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο οποίο συμμετέχουν οι Πρόεδροι των επιστημονικών φορέων και ειδικοί επιστήμονες. Ιδιαίτερα, ως προς τις πληγείσες περιοχές θα πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ελλείψεις εκ μέρους των αρμόδιων Υπουργών και φορέων και συγκεκριμένα ως προς: την ολιστική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης, το στρατηγικό προγραμματισμό, το συντονιστικό φορέα υλοποίησης των εξαγγελθέντων μέτρων για την ανασυγκρότηση και τη σταδιακή χρονικά υλοποίηση αυτών. Επισημαίνεται ότι εξαιτίας του μεγέθους και της σημασίας των έργων που θα υλοποιηθούν στις πληγείσες περιοχές θα πρέπει αυτά να εκλαμβάνονται ως μεγάλα δημόσια έργα που θα οργανώνονται και θα επιβλέπονται από δημόσιο φορέα. Προσθέτως, αναφέρεται η αγνόηση των επιστημονικών και θεσμικών φορέων της χώρας (όπως πανεπιστήμια και πολυτεχνεία), που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνδράμουν στο έργο των Υπουργείων, των Περιφερειών, των Νομαρχιών και των Δήμων, το επιστημονικό προσωπικό των οποίων δεν επαρκεί.

Τέλος, προσδοκώντας σε μια εποικοδομητική και άμεση συνεργασία των αρμόδιων Υπουργών και όλων των συναρμόδιων φορέων στις δράσεις που αναφέρθηκαν και στην υλοποίηση των εξαγγελθέντων μέτρων και προγραμμάτων, ίσως είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ήδη συγκαλέσει δύο φορές μέχρι σήμερα τη Συντονιστική Επιτροπή των πέντε Κυπρίων Υπουργών που έχουν αναλάβει το συντονισμό της δράσης για την αποκατάσταση της πληγείσας Αρτέμιδας στην Ηλεία, καθώς πραγματικά αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Το Διεπιστημονικό Συμβούλιο των φορέων ασχολείται με την προώθηση και υλοποίηση των προτάσεών μας, που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα (3.9.2007) για την ανασυγκρότηση των πληγεισών από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχών. Μια σειρά δράσεων, με χρονικό ορίζοντα τους πέντε έως επτά μήνες, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Για τις εν λόγω δράσεις θα υπάρξει σύντομα αναλυτική ενημέρωση ενώ τα αποτελέσματα αυτών ελπίζεται να αξιολογηθούν θετικά και να αξιοποιηθούν περαιτέρω από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες με σκοπό να αποτελέσουν άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα προς όφελος όλων.

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2007

Οικολογική Ομάδα Ιεράπετρας - ΑΝΟΜΒΡΙΑ, ΞΗΡΑΣΙΑ, ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΚΑΙ ...ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Οικολογική Ομάδα Ιεράπετρας
ΑΝΟΜΒΡΙΑ, ΞΗΡΑΣΙΑ, ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΚΑΙ ...ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ
Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2007

Ορισμοί σχετικοί με το νερό, που όλο και πιο συχνά τους συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Ειδικά στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου το νερό αποτελεί φυσικό πόρο προτεραιότητας.
Συμβαίνει ο νομός Λασιθίου να είναι από τους πιο ξηροθερμικούς νομούς της χώρας μας. Το κλίμα σ’ αυτόν είναι το τυπικό Μεσογειακό, που ως γνωστό χαρακτηρίζεται από μεγάλες θερινές περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες και από μικρούς σε διάρκεια ήπιους χειμώνες.
Ανομβρία είναι η έλλειψη βροχής. Φαινόμενο αποκλειστικά κλιματολογικό. Αν ανατρέξουμε στα μετεωρολογικά στατιστικά στοιχεία, θα δούμε και άλλες χρονιές με πολύ χαμηλό ύψος βροχοπτώσεων.
Ταυτόχρονα, αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ειδικότερα οι αυξημένες καύσεις προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές που καταγράφονται. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν απασχολεί μόνο τα σχολικά βιβλία, αλλά και την καθημερινότητά μας. Προσδιορίζεται πλέον και ποσοτικά.
Η ξηρασία μπορούμε να πούμε πως είναι αποτέλεσμα της ανομβρίας. Εξ’ αιτίας της έλλειψης βροχής δημιουργούνται τα ελλείμματα τόσο στα επιφανειακά όσο και στα υπόγεια νερά.
Ως λειψυδρία ορίζεται η έλλειψη ή η ανεπάρκεια του νερού. Γιατί όμως συνεχίζουμε να εθελοτυφλούμε και να την αποδίδουμε στην παρατεταμένη ανομβρία; Έλλειψη ή ανεπάρκεια νερού δημιουργείται και από τη μη ορθολογική χρήση του, είτε στην περίπτωση που το έχουμε σε επάρκεια, είτε στην περίπτωση που κάνουμε χρήση των υπέργειων ή υπόγειων αποθεμάτων του.
Μήπως μ’ αυτόν τον τρόπο εφησυχάζουμε και τακτοποιούμε και τη συνείδησή μας; Μήπως μας είναι ευκολότερο να αποδίδουμε τη νέα μας πραγματικότητα σε κάτι γενικό, απροσδιόριστο και ασαφές, παραβλέποντας το γεγονός πως είναι μεγάλες, ίσως μεγαλύτερες οι δικές μας ευθύνες; Φτάσαμε στο παρα-πέντε, αλλά μυαλό δε βάζουμε….

Ζούμε σ’ έναν παραλογισμό. Ενώ μιλάμε για «διαχείριση υδατικών πόρων», συνεχίζουν να απουσιάζουν οι στρατηγικές, οι σχεδιασμοί και οι εφαρμογές σε όλα τα επίπεδα. Ενώ αυξάνει ο προβληματισμός για το αν θα καταφέρνουν στο μέλλον οι αγρότες να ποτίζουν τα δέντρα και τις καλλιέργειές τους, παραμένει ο προγραμματισμός της δημιουργίας υδροβόρων γηπέδων γκολφ!!!! Τα περιοριστικά μέτρα αντί να γίνονται αυστηρότερα, γίνονται ηπιότερα. Οι παράνομες γεωτρήσεις γίνονται ανεξέλεγκτα, τη στιγμή που οι νομοταγείς αντιμετωπίζουν πολύμηνες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Σε λίγο καιρό όλοι μαζί θα αντλούμε θάλασσα!! Ποιος θα μας φταίει τότε; Ενώ υπάρχει η δυνατότητα με μικρής κλίμακας τεχνικά έργα χαμηλού κόστους να εμπλουτίσουμε τους υδροφορείς, συνεχίζουμε να μιλάμε για εκτροπές ποταμών και χτίσιμο φραγμάτων που και χρόνο απαιτούν και ακριβά κοστίζουν. Θα γινόμαστε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι κάθε φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα ή θα προσπαθήσουμε επιτέλους να αποκτήσουμε συμπεριφορές «πρόληψης»; Θα μάθουμε καμιά φορά να μετράμε τα μεγέθη των δραστηριοτήτων μας; Στη «φέρουσα ικανότητα» μόνο φιλολογικά αναφερόμαστε. Θα καταφέρουμε ποτέ να μετρήσουμε τα ξενοδοχεία και τα θερμοκήπια σε συνάρτηση με τους πόρους που έχουμε διαθέσιμους;
Με μαθηματική ακρίβεια οδηγούμαστε σε συνθήκες παρατεταμένης λειψυδρίας. Και τότε θα είναι αργά. Δεν θα μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω για να διορθώσουμε τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας. Ίσως να ζούμε το μεγαλείο της ματαιοδοξίας. Βάζοντας το οικονομικό κέρδος να διατρέχει τα πάντα, καταφέρνουμε και οδηγούμαστε συλλογικά και συνολικά στην καταστροφή.
Με αυτά τα δεδομένα, κατανοούμε και το γιατί μιλάμε όλο και συχνότερα για την αφαλάτωση. Τελικά η κατάσταση που βιώνουμε δεν μας άλλαξε καθόλου. Για μια ακόμη φορά καταφεύγουμε στην υποτιθέμενη εύκολη λύση. Βλέπουμε τη θάλασσα άφθονη και ονειρευόμαστε τη λύση του προβλήματος του νερού.
Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Η αφαλάτωση δεν είναι πανάκεια. Για να μετατραπεί το θαλασσινό νερό σε γλυκό χρειάζεται ενέργεια. Στη χώρα μας για την παραγωγή ενέργειας απαιτούνται καύσεις. Γιατί να πιστέψουμε αυτήν τη φορά, ότι η απαιτούμενη ενέργεια θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές; Έγινε το παραμικρό στη χώρα μας που να εντάσσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην καθημερινότητά μας; Ότι γίνεται είναι ενταγμένο μόνο μέσα σε «επιχειρηματικά» πλαίσια. Τελευταίο παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά. Επίσης, μην ξεχνάμε πως η παραγωγή ενέργειας κοστίζει. Ποιος θα κληθεί να την πληρώσει; Έχει κανείς την αυταπάτη ότι θα διατεθεί από κάπου ή από κάποιον δωρεάν; Εμείς θα κληθούμε να την πληρώσουμε. Ως συνήθως…

Η αφαλάτωση δεν είναι αθώα. Για την δημιουργία ενός κυβικού γλυκού νερού απαιτείται άντληση τριών περίπου κυβικών θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού. Το υπολειπόμενο από την επεξεργασία νερό απορρίπτεται πάλι στη θάλασσα με τη μορφή του αλμόλοιπου. Αυτό θα είναι αυξημένης αλατότητας και επιβαρυμένο με σημαντικές ποσότητες χλωρίνης και χημικών. Ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό πως το αντλούμενο νερό προχλωριώνεται για την προστασία των μεμβρανών που χρησιμοποιούνται ως φίλτρα. Χρησιμοποιούνται επίσης και ποσότητες χημικών ως αντικαθαλωτικά. Τα αποπλύματα των μεμβρανών των συστημάτων αφαλάτωσης θα απορρίπτονται και αυτά στη θάλασσα μαζί με το αλμόλοιπο.
Που θα απορρίπτεται αυτό το αλμόλοιπο; Η ισορροπία των εκεί οικοσυστημάτων προφανώς δεν μας απασχολεί. Και όταν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα σε βάθος χρόνου μπορεί κανείς να προσδιορίσει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες μια τέτοιας πρακτικής; Οι μελέτες αφαλάτωσης απαντάνε σ’ αυτά τα ερωτήματα;
Με λύπη, διαπιστώνουμε ακόμη μια φορά να ενδιαφέρει και να απασχολεί η επιφάνεια και όχι η ουσία του προβλήματος.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ www.ecocrete.gr

Μήνυμα εκ μέρους των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Κρήτης

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ "ΟΙΚΟΚΡΗΤΗ"
Μήνυμα εκ μέρους των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Κρήτης

στην κοινή συνέντευξη τύπου της Τρίτη 30-10-2007 των εκπροσώπων 5 ξεχωριστών υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία Ελεύθερων χώρων και την ποιότητα ζωής και που θα εξεταστούν την Παρασκευή 2-11-2007 από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σητεία, 29 Οκτωβρίου 2007

Εκατοντάδες πολίτες κυρίως από τους Δήμους της Ανατολικής Κρήτης Ιτάνου, Σητείας και σύσσωμες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις της Κρήτης έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 163381/4564/5.2.2007 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου "Κάβο Σίδερο" σε έκταση 26.000 περίπου στρεμμάτων του ιδρύματος «Παναγία η Ακρωτηριανή» στην περιοχή Κάβο Σίδερο του Δήμου Ιτάνου Νομού Λασιθίου, με φορέα υλοποίησης την εγγλέζικη εταιρεία «Loyalward Ltd» ή αλλιώς «Minoan Group».
Πρόκειται για ένα σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης ασυνήθιστα μεγάλων διαστάσεων, το οποίο άγεται και φέρεται για πάνω από 15 χρόνια και το οποίο συντίθεται από έξι τουριστικά «συγκροτήματα – χωριά» δυναμικότητας 7.000 κλινών, τρία γήπεδα γκολφ, συνεδριακό κέντρο, εστιατόρια, αναψυκτήρια, εμπορικά καταστήματα, δρόμους και όλη την απαραίτητη υποδομή για την λειτουργία του.
Το έργο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μέσα σε μια αμιγώς φυσική περιοχή, άριστα διατηρημένη, η οποία διαθέτει αξιοζήλευτη αισθητική και τεράστια ιστορική, πολιτιστική, αρχαιολογική και περιβαλλοντική σημασία (Φοινικόδασος Bάι, Ερημούπολη - Ίτανος) με τα αυθεντικά χαρακτηριστικά της Κρητικής φύσης που είναι η φρυγανώδης και δασική βλάστηση, η πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Τυχόν πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου θα προκαλέσει μεγάλες αρνητικές περιβαλλοντικές, χωροταξικές, και κοινωνικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή επιβάλλοντας ένα πρότυπο ανάπτυξης εντελώς ξένο προς τη φυσιογνωμία του Νομού Λασιθίου και της Κρήτης.
Το σχέδιο αυτό παραγνωρίζει κατά ευθύ τρόπο την προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των φυσικών πόρων και αντιστρατεύεται κάθε έννοια βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης εγκαθιστώντας τεράστια τουριστικά συγκροτήματα σε παραλιακούς λόφους και παραλίες που διατηρούν τα πρωτογενή φυσικά χαρακτηριστικά τους και γήπεδα γκολφ και παρεμβάσεις σε περιοχές που διατηρούν αναλλοίωτη την παραδοσιακή Κρητική βλάστηση και αισθητική.

Το έργο χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη τουριστική επένδυση στα Βαλκάνια και είχε όλη την υποστήριξη από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Πα.Σο.Κ. Στην πραγματικότητα, όπως καταδεικνύεται, πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο σκάνδαλο από οικονομική, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική σκοπιά.
Παράβαση κραυγαλέα είναι το γεγονός ότι η έκταση στην οποία σχεδιάζεται η επένδυση βρίσκεται μέσα σε περιοχή του Δικτύου Natura 2000 με κωδικούς GR 4320009 και GR 4320009 "Βορειοανατολικό Άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και Χερσόνησος Σίδερο" που αποτελεί Τόπο Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Για την περιοχή, η πολιτεία δεν μερίμνησε, όπως είχε υποχρέωση, ούτε να την προστατεψει, ούτε και να συστήσει τον απαραίτητο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας, Φορέα Διαχείρισής της. Το Διαχειριστικό Σχέδιο που είχε εκπονηθεί και το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, περίμεναν 10 χρόνια τώρα στα συρτάρια του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για να δουν να ανατρέπονται από μια περιπτωσιακή απόφαση έγκρισης μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων!
Η επένδυση γίνεται σε μια περιοχή που ανήκει στην πολύ υψηλού κινδύνου για ερημοποίηση Ξηρο - Θερμο Μεσογειακή Ζώνη. Ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους αγωνιζόμαστε να σταματήσουμε αυτό το καταστροφικό έργο είναι το γεγονός ότι η επένδυση αυτή μαζί με τις υπόλοιπες που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιτάνου ξεπερνούν τα 30.000 στρέμματα και οι υποδομές τους αφορούν σε περίπου 11.000 κλίνες και 5 ή περισσότερα γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών και όλα αυτά σε ένα δήμο με πληθυσμό 2.514 κατοίκους (!) που απασχολούνται σε ήπιες γεωργικές και τουριστικές εκμεταλλεύσεις.
Ειδικά, οι απαιτήσεις τέτοιων επενδύσεων σε νερό είναι εξωφρενικές για μια περιοχή της Ελλάδας που στη χαρτογράφηση για τις περιοχές υψηλού κινδύνου για ερημοποίηση βρίσκεται στο κόκκινο.
Ούτως ή άλλως, όμως, δεν είναι, θεμιτό να σχεδιάζονται τέτοιου μεγέθους και έκτασης έργα, με γήπεδα γκολφ και χιλιάδες παραθεριστικές κατοικίες μέσα σε οποιαδήποτε περιοχή, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες για τον προσδιορισμό και την λεπτομερή οριοθέτηση των περιοχών και για τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής.
Καταφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας επειδή η ένσταση που υποβάλλαμε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ούτε καν απαντήθηκε! Στο πολυσέλιδο κείμενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, κάπου απλά αναφέρεται ότι «ελήφθη υπ΄όψη»!
Αισιοδοξούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, ένας από τους ελάχιστους θεσμούς στη χώρα μας που δείχνουν πραγματική ευαισθησία για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος, θα λάβει πολύ πιο σοβαρά υπ΄όψη τις αιτιάσεις μας.
Στο μεταξύ, εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας για την κοινωνία και το περιβάλλον, απαιτώντας:
Να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 24 του Συντάγματος
Να μην αποδυναμωθεί η δικαστική εξουσία
Να αποσυρθεί το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον τουρισμό, που επιχειρεί να νομιμοποιήσει την κυριαρχία του μαζικού τουρισμού και την επέλαση του real estate στη χώρα μας, θύματα των οποίων είναι ήδη σε πολύ μαγάλο βαθμό τα νησιά μας μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Δήμου Ιτάνου
Συντονιστική Επιτροπή Κινήσεων και Οικολογικών Ομάδων Επαρχίας Σητείας
Οικολογική Ομάδα Σητείας
Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων "ΟικοΚρήτη"συντονιστικό όργανο 15 οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των παραπάνω.
Σωματεία, οργανώσεις και επιτροπές αγώνα που απαρτίζουν το Δίκτυο (αλφαβητικά):
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΑΝΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ Α. Π. Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
www.ecocrete.gr

«Γιατί αυτή η κοινή συνέντευξη τύπου;»

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για τις υποθέσεις
1. ΓΟΥΔΗ
2. ΕΛΑΙΩΝΑΣ
3. υπογειοποίηση του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
4. ΑΧΕΛΩΟΣ
5. ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ
που θα εξετάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας την Παρασκευή 2-11-2007
Τρίτη 30-10-2007 στις 13:00, αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Ακαδημίας 60.

«Γιατί αυτή η κοινή συνέντευξη τύπου;»
Ηλίας Γιαννίρης, Συντονιστής
εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Κινήσεων για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων και την Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα,
υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων Αθήνας www.asda.gr/elxoroi/elxoroi.htm

Βρισκόμαστε λίγους μήνες μετά τις πυρκαγιές της Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υμηττού.
Η Συντονιστική Επιτροπή Ελεύθερων Χώρων Αθήνας είχε υποστηρίξει σε Συνέντευξη Τύπου στις αρχές Ιούλη 2007 ότι πρέπει να υπάρχει μορατόριουμ και άρση των πολιτικών για τους ελεύθερους χώρους με στόχο τη φύτευση των ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει.
Αντί αυτού βλέπουμε τι συνέχιση των ίδιων πολιτικών για τις πόλεις, σαν να μη συνέβη τίποτε.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ:
Είναι γνωστό ότι η σημερινή Βουλή είναι αναθεωρητική, και ότι τα άρθρα 24, 117 και 100 είναι αναθεωρητέα.
Πληροφοριακά η αναθεώρηση του άρθρου 24 αφορά τον αποχαρακτηρισμό περίπου 40 εκατ. στρ. που σήμερα προστατεύονται. Επίσης, αφορά και τα άλση και πάρκα που βρίσκονται μέσα σε αστικές περιοχές. Το άρθρο 117 αφορά την υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που κάηκαν ή αποψιλώθηκαν μ' άλλον τρόπο. Το άρθρο 100 αφορά το «καπέλωμα» του ΣτΕ από ένα Συνταγματικό Δικαστήριο, προοπτική στην οποία μεταξύ άλλων έχει αντιδράσει το ίδιο το ΣτΕ, αλλά και πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Στ Δήμας.
Για εμάς η περικοπή των όποιων αρμοδιοτήτων έχει σήμερα το ΣτΕ κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που επιδιώκουν οι αγωνιζόμενοι πολίτες.
Είναι γνωστό επίσης ότι με τη διακοπή της Επιτροπής Αναθεώρησης της προηγούμενης Βουλής σήμερα χρειάζονται 180 ψήφοι και όχι 151.
Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η σημερινή ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Οι διεργασίες που γίνονται στα 2 κόμματα εξουσίας μπορεί να οδηγήσει συγκυριακά και με τη συνεπικουρία του ΛΑΟΣ σε 180 ψήφους και αναθεώρηση του Συντάγματος.
Δύο πράγματα χρειάζονται τα δάση στην Ελλάδα: να τα αφήσουμε ήσυχα και να τα χαρτογραφήσουμε, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα του 1975 και που μετά από 37 χρόνια καμιά κυβέρνηση δεν υλοποίησε.

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:
Διάφορα τοπικά κινήματα σήμερα βλέπουν καθαρά ότι οι πολιτικές που δρομολογήθηκαν με την Ολυμπιάδα του 2004, σήμερα αφαιρούν πολύτιμες εκτάσεις αστικής γης δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα, τις μετατρέπουν σε εμπόρευμα και σε ιδιωτική χρήση. Βασικός άξονας αυτών των πολιτκών ήταν η μη υλοποίηση του έργου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, που για φυτεύσεις δέντρων υλοποιήθηκε κατά μόλις 5%. Έτσι οι ιδιώτες θα έπαιρναν ελεύθερες τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις.
Ένας σημαντικός πολιτικός προσανατολισμός σήμερα περιγράφεται από τις αναλύσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, που στοχεύει στην επέκταση του κατασκευαστικού και του κτηματομεσιτικού τομέα και των μονάδων σταθερού παραθερισμού με γήπεδα γκόλφ κλπ και όχι στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα.
Ένας τρίτος άξονας πολιτικών αφορά τις ΣΔΙΤ.
Τέλος, συνεχίζονται οι πολιτικές που υποβαθμίζουν τους βιοτόπους, τις ακτές, τα νερά, τα ποτάμια, τις περιοχές NATURA τις περιοχές προστασίας RAMSAR κλπ. Φτάσαμε στο σημείο πολλές περιοχές όχι μόνο να πίνουν καρκινογόνο νερό αλλά και να παράγουν τρόφιμα με καρκινογόνο νερό που βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες χώρες.
Όλο και περισσότερο διαμορφώνεται η κοινή άποψη μεταξύ των ενεργών πολιτών αυτής της χώρας ότι οι υποθέσεις που εξετάζονται την Παρασκευή 2-11-07, δεν είναι ξεχωριστές και μεμονωμένες, αλλά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που υλοποιούνται και των πολιτικών που δεν υλοποιούνται.

ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

Οι 5 υποθέσεις που συμπτωματικά εξετάζονται την Παρασκευή 2-11-07 από το ΣτΕ δεν είναι οι μόνες.
Έχουν προηγηθεί πάρα πολλές προσφυγές στο ανώτατο δικαστήριο από κινήσεις πολιτών, συλλόγους και φορείς για θέματα ποιότητας ζωής στο παρελθόν.
Γενικό συμπέρασμα είναι ότι, ακόμη και αν κερδηθούν ορισμένες υποθέσεις, οι πολιτικές που εφαρμόζονται επιδιώκουν να αναιρούν τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ακολουθώντας αυτό τον προσανατολισμό τα κόμματα εξουσίας έφτασαν στο σημείο να εκδώσουν πολεοδομικές άδειες και όρους δόμησης από την ίδια τη Βουλή (περίπτωση Mall).
Παρακολουθώντας τις εξελίξεις διαβλέπουμε σημαντικές σημερινές εντάσεις. Ας αναφέρουμε μερικές από τις πάνω από 80 που έχουμε καταγράψει σε όλο το λεκανοπέδιο:
Η απόφαση του ΚΑΣ για τουριστικοποίηση του Φιλοπάππου και την απώλεια ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.
Η επιδίωξη να γκρεμίσουν τα διατηρητέα Δ. Αρεοπαγίτου για να έχει θέα το εστιατόριο του Μουσείου Ακρόπολης
Η επιδίωξη του Δήμου Ζωγράφου να παραδώσει τη Βίλα Ζωγράφου σε ιδιώτες.
Το γκαράζ στο Πάρκο Κύπρου και Πατησίων (προχτές εκδικάστηκαν ασφαλιστικά μέτρα και δεν παρέστη ο Δήμος αλλά η εργολήπτρια εταιρεία)
Η επιδίωξη να χτιστεί η Πράσινη Ζώνη του Ολυμπιακού Χωριού.
Για πολλές περιπτώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Ελλάδα επίκεινται και νέες προσφυγές στο ΣτΕ.
Οι ενεργοί και δραστήριοι πολίτες και συλλογικότητες που αντιστέκονται, αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα εχθρικό κράτος, μια εχθρική δημόσια διοίκηση, εχθρικές αυτοδιοικήσεις.
Απαιτούν δημόσια έγγραφα με εισαγγελικές παραγγελίες, βλέπουν τα δημοτικά συμβούλια να είναι κλειστά για αυτούς, πληρώνουν καθημερινά από την τσέπη τους τεράστια ποσά για δικαστήρια και προσφυγές. Υφίστανται μηνύσεις από τους ιδιώτες που θίγονται τα συμφέροντά τους από τον αγώνα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, π.χ. για διαφυγόντα κέρδη (π.χ. Μαρίνα Ζέας, περίπτωση Θων κλπ) ή για προσβολή της προσωπικότητάς τους και της εταιρείας τους (Περίπτωση Πόρτο Καρρά, εκβραχισμών στην Άνω Κυψέλη κλπ). Συχνά αντιμετωπίζουν και τραμπούκους (π.χ. Προαστιακός, Ελληνικό, Σχολείο Πολυγώνου, κλπ). Φτάσαμε στο σημείο να γίνονται ακόμη και συλλήψεις για δενδροφύτευση σε νομαρχιακό χώρο (Π. Άρεως)

Για όλα αυτά αποφασίσαμε να δώσουμε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου.

Γιατί οι αγώνες των ενεργών πολιτών, όσων αντιστέκονται, έχουν κοινά χαρακτηριστικά
Γιατί οι πολίτες είναι στη γωνία και δεν υπάρχει διαβούλευση
Γιατί οι πολιτικές κατά των βιοτόπων, των ελεύθερων χώρων και κατά της ποιότητας ζωής είναι διαχρονικές και συγκεκριμένου προσανατολισμού που δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την προοπτική της βιωσιμότητας.
Πιστεύω ότι με την παρουσίαση της καθεμιάς υπόθεσης που θα ακολουθήσει, θα πειστείτε ότι και οι 5 υποθέσεις αποτελούν διαφορετικές πλευρές του ίδιου προβλήματος. Των πολιτικών που επι δεκαετίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, και των τοπικών κινημάτων που αντιστέκονται αλλά και πληθαίνουν, βλέποντας τα αδιέξοδα αυτών των πολιτικών.

ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
30-10-2007
ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
Παρουσιάστηκαν οι θέσεις των επιτροπών πολιτών για 5 ξεχωριστές υποθέσεις
(ΓΟΥΔΗ-ΕΛΑΙΩΝΑΣ-υπογειοποίηση του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ-ΑΧΕΛΩΟΣ-ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ)
που εξετάζονται από το ΣτΕ την Παρασκευή 2-11-2007

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για τις υποθέσεις ΓΟΥΔΗ, ΕΛΑΙΩΝΑ, υπογειοποίηση του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ, ΑΧΕΛΩΟ και ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ
που θα εξετάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας την Παρασκευή 2-11-2007, στο Δικηγορικό Συλλόγο Αθήνας, Ακαδημίας 60.
Ο συντονιστής της εκδήλωσης κ. Ηλίας Γιαννίρης, εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Κινήσεων για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων και την Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα, έθεσε το γενικό πλαίσιο της κοινής συνέντευξης τύπου. Αναφερόμενος στους λόγους της κοινής συνέντευξης, διατύπωσε αρχικά τη θέση ότι «όλο και περισσότερο διαμορφώνεται η κοινή άποψη μεταξύ των ενεργών πολιτών αυτής της χώρας ότι οι υποθέσεις που εξετάζονται την Παρασκευή 2-11-07, δεν είναι ξεχωριστές και μεμονωμένες, αλλά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που υλοποιούνται και των πολιτικών που δεν υλοποιούνται».
Ο κ. Γιαννίρης επισήμανε ότι, λίγους μήνες μετά τις πυρκαγιές της Πάρνηθας και των άλλων περιαστικών βουνών συνεχίζονται οι ίδιες πολιτικές επίθεσης κατά των λιγοστών ελεύθερων χώρων παρά την κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να υπάρξει έκτακτο σχέδιο οικολογικής ανασυγκρότησης με άρση των καταστροφικών πολιτικών για τους ελεύθερους χώρους και τη φύτευση των ελεύθερων χώρων που έχουν απομείνει.
Αυτές οι πολιτικές, συνέχισε ο κ. Γιαννίρης, έχουν ως πρώτο άξονα τη συνταγματική αναθεώρηση των άρθρων 24, 100 και 117 και τις προθέσεις άρσης των διατάξεων προστασίας των δασών, διαδικασιών αναδάσωσης και περιστολής των αρμοδιοτήτων του ίδιου του ΣτΕ και ως δεύτερο άξονα τη μετατροπή σε εμπόρευμα και σε ιδιωτική χρήση όχι μόνο τους ελεύθερους χώρους αλλά και κάθε προστατευόμενης περιοχής.
Πολιτικές που στοχεύουν στην γενικευμένη εξυπηρέτηση συμφερόντων του κατασκευαστικού και κτηματομεσιτικού τομέα αντί των απαιτούμενων πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής τόσο στις πόλεις όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. «Οι ενεργοί και δραστήριοι πολίτες και συλλογικότητες που αντιστέκονται, προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον, αντιμετωπίζουν καθημερινά ένα εχθρικό κράτος, μια εχθρική δημόσια διοίκηση, εχθρικές αυτοδιοικήσεις» υπογράμμισε ο κ. Γιαννίρης, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την απουσία διαβούλευσης. Και συνέχισε: «Οι πολίτες απαιτούν δημόσια έγγραφα με εισαγγελικές παραγγελίες, βλέπουν τα δημοτικά συμβούλια να είναι κλειστά για αυτούς, πληρώνουν καθημερινά από την τσέπη τους τεράστια ποσά για δικαστήρια και προσφυγές. Υφίστανται μηνύσεις από τους ιδιώτες που θίγονται τα συμφέροντά τους από τον αγώνα για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, π.χ. για διαφυγόντα κέρδη (π.χ. Μαρίνα Ζέας, περίπτωση Θων κλπ) ή για προσβολή της προσωπικότητάς τους και της εταιρείας τους (Περίπτωση Πόρτο Καρρά, εκβραχισμών στην Άνω Κυψέλη κλπ). Συχνά αντιμετωπίζουν και τραμπούκους (π.χ. Προαστιακός, Ελληνικό, Σχολείο Πολυγώνου, κλπ). Φτάσαμε στο σημείο να γίνονται ακόμη και συλλήψεις για δενδροφύτευση σε νομαρχιακό χώρο (Π. Άρεως)»
Στη συνέχεια ο κ. Νίκος Γεωργόπουλος, εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, αναφέρθηκε στην υπάρχουσα νομοθεσία και τις μελέτες δημιουργίας του Πάρκου, που διαχρονικά αθετήθηκαν και καταστρατηγήθηκαν μέχρι του σημείου να μονιμοποιηθεί αντί να απομακρυνθεί η Ολυμπιακή εγκατάσταση Μπάντμιντον, και να τύχει μακροχρόνιας μίσθωσης και εκμετάλλευσης, κατά του οποίου έχει κατατεθεί η προσφυγή στο ΣτΕ. Ο κ. Γεωργόπουλος επισήμανε επίσης τη συνεχή κατάτμηση του χώρου του Πάρκου και τη χωροθέτηση διαφόρων άλλων εγκαταστάσεων που καταστρατηγούν στο σύνολο την ύπαρξη του μητροπολιτικού πάρκου.
Ο κ. Σταμάτης Βακιρτζής, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα για τη Βίλα Ζωγράφου, αναφέρθηκε στον κοινό αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή και εστίασε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει για την πόλη η διατήρηση της Βίλας Ζωγράφου και η παρεμπόδιση, με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και με το ΣτΕ, των σχεδίων του Δήμου Ζωγράφου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα εχθρικός σε κάθε αντίθετη φωνή, να χτίσει το Κτήμα Ζωγράφου, και μάλιστα καταβάλλοντας υπερβολικό τίμημα στους κληρονόμους των καταπατητών.
Ο κ. Σπύρος Πηλίτσης, εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτών για τη διάσωση του Ελαιώνα αναφέρθηκε στη χαμένη ευκαιρία να γίνει πράσινο ο Ελαιώνας αλλά και στις πολιτικές που ευνοούν τα μεγάλα κατασκευαστικά και εμπορικά συμφέροντα. Ανέφερε ότι η προσφυγή στο ΣτΕ αφορά την υπερτιμολόγηση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Εθνικής Τράπεζας, που ζημιώνει το Δήμο, αλλά και το γεγονός ότι τέτοιες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτούν ενισχυμένη πλειοψηφία για τη μεταβίβαση της γης. Μάλιστα, σε παρέμβασή του ο Δικηγόρος της προσφυγής, κ. Κ. Παπαδάκης ανέλυσε ειδικότερα το αίτημα ακύρωσης της πράξης που έγινε μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Εθνικής Τράπεζας.
Η Κα Αθηνά Μερτζέλου, εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτών 4ου Διαμερίσματος για την υπογειοποίηση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, αναφέρθηκε στο αρχικό Ολυμπιακό σχέδιο της υπογειοποίησης και στην τελική προώθηση της υπέργειας λύσης, με επίκληση τεχνικών εμποδίων και παράλληλες ανοίκειες επιθέσεις κατά των κατοίκων και του αγώνα τους.Κατά της υπέργειας λύσης έχουν προσφύγει οι πολίτες. Ανέφερε ότι η υπογειοποίηση θα ενοποιήσει την περιοχή και θα δημιουργήσει σημαντική ελεύθερη έκταση και κατήγγειλε τις αποφάσεις για δόμηση 85.000 τ.μ. στο Σταθμό Λαρίσης.
Η Κα Βούλα Βλάχου, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Κίνησης Ενάντια στην Εκτροπή του Αχελώου, ανέφερε ότι παρά τις 4 δικαιωμένες προσφυγές στο ΣτΕ κατά το παρελθόν, η κυβέρνηση προχωράει σε αναγκαστική απαλλοτρίωση της Μεσοχώρας, κατά της οποίας έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, θεωρώντας ότι είναι αντισυνταγματική. Επίσης, ανέφερε ότι η θέση της Επιτροπής είναι συνολικά κατά της εκτροπής του Αχελώου για περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς λόγους, καθώς και ότι υπάρχουν λύσεις διαχείρισης του νερού στη Θεσσαλία χωρίς να γίνει το κολοσσιαίο έργο της εκτροπής, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει εξηγηθεί ούτε στους ίδιους τους Θεσσαλούς αγρότες ότι αυτοί τελικά θα πληρώνουν για το νερό της εκτροπής.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η εισήγηση του Παγκρήτιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και το αίτημα των περιβαλλοντικών οργανώσεων προς το ΣτΕ για ακύρωση της ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Κάβο Σίδερο», γιατί παραγνωρίζεται η προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να απειλούνται 26.000 στρ. από 6 τουριστικά χωριά, 3 γήπεδα γκόλφ, συνεδριακό κέντρο και διάφορα άλλα κτίσματα εστίασης και εμπορίου. Η περιοχή αυτή μάλιστα, αναφέρθηκε ότι βρίσκεται μέσα σε περιοχή NATURA και είναι άνυδρη και περιοχή υψηλού κινδύνου για ερημοποίηση, τη στιγμή που μόνο τα γήπεδα γκόλφ έχουν εξωφρενικές απαιτήσεις σε νερό.
Οι 5 προσφεύγοντες εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την έκβαση των υποθέσεών τους και υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η αλληλεγγύη των πολιτών στους αγώνες τους.
Η συνέντευξη τύπου έκλεισε με διευκρινιστικές ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

πληροφορίες: Ηλίας Γιαννίρης, igiann@tee.gr, τηλ 6974185330

Περισσότερα:
ΓΟΥΔΗ: (Ν. Γεωργιόπουλος 6974433685) http://www.asda.gr/elxoroi/goudi2.htm
ΕΛΑΙΩΝΑΣ: (Σπ. Πηλίτσης 6945395968) http://elaionas.wordpress.com/
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ: (Αθηνά Μερτζέλου athinamertz@yahoo.gr) http://www.asda.gr/elxoroi/proast2.htm
ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ: http://www.ecocrete.gr
ΑΧΕΛΩΟΣ: (Β. Βλάχου 6972827442)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΤΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Προς όλους τους φορείς και συλλογικότητες
που ενδιαφέρονται για μια κοινή μαζική και πολύχρωμη συγκέντρωση – διαδήλωση
στο Σύνταγμα, στις 8 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής


Το Παναττικό Δίκτυο, στο οποίο μετέχουν περίπου 100 συλλογικότητες κινημάτων πόλης, παίρνει την πρωτοβουλία να καλέσει κινήσεις πολιτών, συνδικάτα, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς, μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, φοιτητικούς συλλόγους, συλλογικότητες των μαθητών και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, για να συζητήσουμε και να συνδιοργανώσουμε μια μεγάλη και πολύχρωμη συγκέντρωση – διαδήλωση στο Σύνταγμα, στις 8 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής.
Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας και όλο τον κόσμο, κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο να ληφθούν μέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την ανατροπή των δεδομένων που δημιουργούν την κλιματική αλλαγή, η οποία απειλεί το μέλλον του πλανήτη. Στο διάστημα 4–15/12 συνέρχεται η Παγκόσμια Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Μπαλί. Επειδή το πρόβλημα του κλίματος δεν αφορά σενάρια επιστημονικής φαντασίας αλλά γίνεται ήδη αντιληπτό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και επιδεινώνεται με τις πυρκαγιές, που κατέστρεψαν φέτος στη χώρα μας 3.000.000 στρέμματα δασικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, υπάρχει ανάγκη άμεσων δράσεων. Χρειάζεται να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας ενάντια σ’ αυτούς που προωθούν και επιβάλλουν τις σημερινές οικονομικές επιλογές, θυσιάζοντας τον πλανήτη στο βωμό του κέρδους. Χρειάζεται να επιβάλλουμε τώρα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η συνάντηση για τη συζήτηση της πρότασής μας, θα πραγματοποιηθεί στις
5 Νοεμβρίου, 7μμ, αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, 3ος όροφος.
Επισυνάπτουμε ένα σχέδιο κειμένου για το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής καθώς και για το περιεχόμενο, τα αιτήματα και τον χαρακτήρα της κοινής διοργάνωσης.


8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ,
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Όλοι και όλες στο Σύνταγμα στις 8 Δεκέμβρη, στη 1.00 το μεσημέρι
Ø Διεκδικούμε να ληφθούν τώρα αποφάσεις για τη σωτηρία του πλανήτη
Ø Στέλνουμε μήνυμα στην παγκόσμια σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή
Ø Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει δραστικά μέτρα για να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων ρύπων.

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή οικολογική κρίση, που στη χώρα μας γίνεται αντιληπτή με τον πιο δραματικό τρόπο. Οι υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, οι φετινές πυρκαγιές που κατέστρεψαν 3. 0000 000 στρέμματα δασικού, αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, η ξηρασία και οι πλημμύρες από τη διάβρωση των εδαφών, το πρόβλημα της επάρκειας και της ποιότητας του νερού, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, όλ’ αυτά τα φαινόμενα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και αποτελούν σήματα κινδύνου για το μέλλον της χώρας μας και του πλανήτη.
Δεν πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η Διακυβερνητική για την Κλιματική Αλλαγή προβλέπει άνοδο των θερμοκρασιών από 1,4 έως 5,9 βαθμούς στα επόμενα 50 χρόνια. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για ερημοποίηση μεγάλων κατοικημένων εκτάσεων και για εκατομμύρια πρόσφυγες εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής. Τα σημερινά ακραία φαινόμενα, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες θα ενισχυθούν πολλαπλασιάζοντας τα προβλήματα επιβίωσης σε πολλά μέρη του κόσμου. Αν οι σημερινοί πόλεμοι σε Ιράκ Αφγανιστάν, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, γίνονται για το πετρέλαιο, οι αυριανοί θα γίνονται για το νερό. Ήδη οι πάγοι λιώνουν στην Αρκτική και οι υπεύθυνοι ισχυροί του πλανήτη σπεύδουν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Η Ελλάδα θα πλησιάσει τις επόμενες δεκαετίες κλιματολογικά την Αφρική, η ζωή μας θα γίνει αβίωτη και το παραγωγικό πρότυπο της χώρας θα οδηγηθεί σε κατάρρευση.

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Για την κλιματική αλλαγή ευθύνονται αυτοί που προωθούν και επιβάλλουν τις σημερινές επιλογές, δηλαδή το κυρίαρχο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα.
Το ενεργειακό πρότυπο που στηρίζεται σε ρυπογόνα καύσιμα και η ενεργειακή σπατάλη, η διαρκής επέκταση των μεταφορικών δικτύων και η κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου στη μετακίνηση, η βιομηχανική ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντικούς περιορισμούς, η συνεχώς διογκούμενη αστικοποίηση, η καταστροφή της φύσης, η αποψίλωση των δασών και η συρρίκνωση του αστικού και περιαστικού πράσινου, αποτελούν τις βασικές αιτίες της κλιματικής αλλαγής.
Χρειάζονται ριζικές αλλαγές στο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να γίνει συμβατό με την οικολογική αειφορία, την επιβίωση του πλανήτη και την ευημερία των ανθρώπων. Αλλά γι αυτό πρέπει να δούμε τον πλανήτη και τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη των εταιριών πετρελαίου, των βιομηχανικών συγκροτημάτων που παράγουν με ρυπογόνα καύσιμα, των κατασκευαστικών εταιριών και επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας του ΙΧ αυτοκινήτου. Πρέπει οι πολίτες των αναπτυγμένων χωρών του κόσμου να αμφισβητήσουν τα κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα και ν’ αλλάξουν τις επιζήμιες για το περιβάλλον και το κλίμα καταναλωτικές τους συνήθειες.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η χώρα μας πρωτοπορεί σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς δείκτες. Δεν εφαρμόζει ακόμα και τις ανεπαρκείς δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου του Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που ενοχοποιούνται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή.
Το σημερινό ενεργειακό πρότυπο, που στηρίζεται μονόπλευρα στα ορυκτά καύσιμα, είναι ήδη εξαιρετικά ρυπογόνο και παρ’ όλ’ αυτά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) προχωρεί σε νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με λιθάνθρακα.
Το ΙΧ αυτοκίνητο εξακολουθεί να κυριαρχεί στις μετακινήσεις, ενώ κατασκευάζονται νέα, απαράδεκτα περιβαλλοντικά τεχνικά έργα, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού, για την εξυπηρέτησή του.
Τα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν αναβαθμίζονται επαρκώς και το ποδήλατο θεωρείται μέσο ψυχαγωγίας και όχι μετακίνησης.
Η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι θετική, όμως οι ανεμογεννήτριες πρέπει να χωροθετούνται σύμφωνα με τις δυνατότητες των τοπικών οικοσυστημάτων και όχι με κριτήριο το επιχειρηματικό κέρδος.
Ενώ τα προβλήματα της επάρκειας και της διαχείρισης του νερού οφείλονται σ’ ένα εξαντλητικό γεωργικό πρότυπο και στις συνθήκες ξηρασίας που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, η αντιμετώπισή τους γίνεται με οικολογικά απαράδεκτα μεγάλα τεχνικά έργα, όπως η εκτροπή του Αχελώου.
Τα δάση, το αστικό και περιαστικό πράσινο, οι ελεύθεροι χώροι μένουν απροστάτευτοι και παραδίδονται σε κάθε είδους νόμιμες και παράνομες κερδοσκοπικές δραστηριότητες.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ

Μπορούμε να επιβάλλουμε σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής αν ενώσουμε τις δυνάμεις και τη φωνή μας. Υπάρχει ελπίδα.
Όλα τα κινήματα πόλης, που δώσαμε αγώνες για το περιβάλλον στη γειτονιά και τον Δήμο μας, συναντιόμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους μαθητές, με τα συνδικάτα, τους κοινωνικούς φορείς, τις κινήσεις πολιτών και κάθε ενεργό πολίτη, για να σταματήσουμε τη νεοφιλελεύθερη κούρσα της ανάπτυξης που συμβάλλει την κλιματική αλλαγή και οδηγεί στην καταστροφή του πλανήτη.
Είμαστε όλοι, φορείς και άτομα, που συμφωνούμε στις παραπάνω διαπιστώσεις, συνδιοργανωτές μιας μεγάλης πολύχρωμης συγκέντρωσης - διαδήλωσης στο Σύνταγμα, στις 8 Δεκέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα Δράσης κατά της Κλιματικής Αλλαγής. Προβάλλουμε τα κοινά αιτήματα συλλογικά και ταυτόχρονα κάθε συλλογικότητα εκφράζει ελεύθερα το δικό της στίγμα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Ø Να εφαρμόσει επιτέλους η Ελλάδα το πρωτόκολλο του Κιότο και να συμμετάσχει ενεργά σε μια νέα συμφωνία για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων.
Ø Να περιοριστούν δραστικά τα ορυκτά καύσιμα και να σταματήσουν οι νέες εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας με λιθάνθρακα. Οχι στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και στα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων.
Ø Να ληφθούν αντιρρυπαντικά μέτρα στη βιομηχανία και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.
Ø Να προκριθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα.
Ø Να ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στην κατανάλωση.
Ø Να εφαρμοστούν σε παλιά και νέα κτίρια σύγχρονοι κανόνες και προδιαγραφές με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόμησης.
Ø Να περιοριστεί δραστικά η χρήση ΙΧ αυτοκινήτου και να ενισχυθούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς και το ποδήλατο. Να μην επεκταθεί η Αττική οδός. Οχι σε νέα οδικά έργα.
Ø Να γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, που αποτελούν δημόσιο αγαθό, να καταπολεμηθεί η σπατάλη και να εξασφαλιστεί καθαρό πόσιμο νερό για όλους.
Ø Να κηρυχθούν αναδασωτέες όλες οι καμένες εκτάσεις, να προστατευτούν τα δάση της Αττικής χωρίς εξαιρέσεις, όπως έγινε με το καζίνο στην Πάρνηθα. Όχι στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος. Να καταργηθούν οι δασοκτόνοι νόμοι.
Ø Να σωθούν όλοι οι ελεύθεροι και πράσινοι χώροι. Κανένα τετραγωνικό μέτρο νέας δόμησης στους δημόσιους χώρους της Αττικής
.

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αθήνα, 30-10-2007

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ για τις υποθέσεις

1. ΓΟΥΔΗ
2. ΕΛΑΙΩΝΑΣ
3. υπογειοποίηση του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
4. ΑΧΕΛΩΟΣ
5. ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ

που θα εξετάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας την Παρασκευή 2-11-2007

Σε κοινή συνέντευξη τύπου, την Τρίτη 31-10-2007 στις 13:00, θα προβούν οι εκπρόσωποι 5 ξεχωριστών υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία Ελεύθερων χώρων και την ποιότητα ζωής και που θα εξεταστούν την Παρασκευή 2-11-2007 από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η Κοινή Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Ακαδημίας 60.

Το πρόγραμμα της Συνέντευξης Τύπου έχει ως εξής:
13:00-13:10 «Γιατί αυτή η κοινή συνέντευξη τύπου;», Ηλίας Γιαννίρης, Συντονιστής
εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Κινήσεων για την Προστασία των Ελεύθερων Χώρων και την Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα, υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων Αθήνας www.asda.gr/elxoroi/elxoroi.htm
13:10-13:25 «Η υπόθεση του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή», Νίκος Γεωργιόπουλος
εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή
13:25-13:40 «Η υπόθεση του Ελαιώνα», Σπύρος Πηλίτσης
εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτών για τη Διάσωση του Ελαιώνα
13:40-13:55 «Η υπόθεση της υπογειοποίησης του Προαστιακού», Αθηνά Μερτζέλου
Εκπρόσωπος της Επιτροπής Πολιτών του 4ου Διαμερίσματος για την υπογειοποίηση του Προαστιακού
13:55-14:10 «Η υπόθεση του Αχελώου», Εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Κίνησης ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου.
14:10-14:20 «Η υπόθεση της τουριστικής επένδυσης της Μονής Τοπλού», μήνυμα των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Κρήτης που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ.
14:20-14:40 Δεκάλεπτες παρεμβάσεις από τους δικηγόρους Κ. Διάκο (υποθέσεις Γουδή και Προαστιακός) και Κ. Παπαδάκη (Ελαιώνας).
14:40-15:00 Ερωτήσεις από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Στην κοινή Συνέντευξη Τύπου οι επιτροπές πολιτών θα διαθέτουν πληροφοριακό υλικό για τις υποθέσεις τους.

πληροφορίες: Ηλίας Γιαννίρης, igiann@tee.gr, τηλ 6974185330

Περισσότερα:
ΓΟΥΔΗ: http://www.asda.gr/elxoroi/goudi2.htm
ΕΛΑΙΩΝΑΣ: http://elaionas.wordpress.com/
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ: http://www.asda.gr/elxoroi/proast2.htm
ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ: http://www.ecocrete.gr
ΑΧΕΛΩΟΣ: Διάφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Ψάξτε μέσω κάποιας Μηχανής αναζήτησης