Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2008

Για την Χαλυβουργική και τους ρύπους της - Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας - Όχι άλλους ρύπους στην Δυτική Αττική


Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας εκφράζει με ψήφισμά του την αντίθεσή του στην κατασκευή του θερμοηλεκτρικού σταθμού 880 MW από την Χαλυβουργική και την ΔΕΗ, στον χώρο της πρώτης.
Επίσης παραθέτει μελέτες για τη ρύπανση της περιοχής και την περαιτέρω επιβάρυνση που συνιστά μία ακόμα μονάδα και εκφράζει την αντίθεσή του στις επεκτάσεις των ΕΛΠΕ, αλλά και στη δημιουργία ΧΥΤΑ βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: