Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2007

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ανακοίνωση Επιστημονικών Φορέων ενόψει της συζήτησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο σε επίπεδο αρχηγών για περιβαλλοντικά ζητήματα

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων που υπογράφουμε το παρόν, εκτιμούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη συζήτησης στο ελληνικό κοινοβούλιο σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων των περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας, με αφετηρία τα μέτρα ανασυγκρότησης των πληγεισών από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχών και υπό το πρίσμα της παγκόσμιας ανησυχίας για την κατάσταση του περιβάλλοντος στον πλανήτη.

Η έλλειψη, διαχρονικά, πολιτικής βούλησης για τη λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα της χώρας, επιβεβαιώνεται από την έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικών χωροταξικών σχεδίων, τη μη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τη μη σύνταξη και κύρωση δασικών χαρτών, τη μη αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, τη μη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την απουσία μέτρων ουσίας στην εξοικονόμηση ενέργειας κά. Το κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος, με σειρά θετικών προβλέψεων, ή δεν τηρείται ή παραβιάζεται συστηματικά με αποτέλεσμα την έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων εκ μέρους του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Προσθέτως, με έκπληξη και με αγανάκτηση διαπιστώνουμε σχεδόν καθημερινά ότι σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες πλέον η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται σε κάθε άλλη πολιτική που ασκείται, στη χώρα μας το περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί «ενοχλητική» παράμετρο κυρίως σε οικονομικά και αναπτυξιακά σχέδια και προγράμματα, για τα οποία μάλιστα δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε συστηματική ενημέρωση των πολιτών.

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων αποφασίσαμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος της χώρας, αναλαμβάνοντας συστηματική δράση, η οποία εκφράζεται, μεταξύ άλλων, με δημόσιο σχολιασμό κάθε σχεδίου νόμου και υπουργικής απόφασης που αφορά στο περιβάλλον. Περαιτέρω, εκτιμώντας ότι οι πολίτες έχουν αναφαίρετο δικαίωμα σε ένα υγιές περιβάλλον και μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην προστασία του, προγραμματίζουμε τη συστηματική ενημέρωσή τους για όλα τα θέματα περιβάλλοντος με σκοπό την επαγρύπνηση και την ενεργοποίησή τους προς όφελος όλων. Προς το σκοπό αυτό συστήσαμε Διεπιστημονικό Συμβούλιο για την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο οποίο συμμετέχουν οι Πρόεδροι των επιστημονικών φορέων και ειδικοί επιστήμονες. Ιδιαίτερα, ως προς τις πληγείσες περιοχές θα πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν διαπιστωθεί σημαντικές ελλείψεις εκ μέρους των αρμόδιων Υπουργών και φορέων και συγκεκριμένα ως προς: την ολιστική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης, το στρατηγικό προγραμματισμό, το συντονιστικό φορέα υλοποίησης των εξαγγελθέντων μέτρων για την ανασυγκρότηση και τη σταδιακή χρονικά υλοποίηση αυτών. Επισημαίνεται ότι εξαιτίας του μεγέθους και της σημασίας των έργων που θα υλοποιηθούν στις πληγείσες περιοχές θα πρέπει αυτά να εκλαμβάνονται ως μεγάλα δημόσια έργα που θα οργανώνονται και θα επιβλέπονται από δημόσιο φορέα. Προσθέτως, αναφέρεται η αγνόηση των επιστημονικών και θεσμικών φορέων της χώρας (όπως πανεπιστήμια και πολυτεχνεία), που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνδράμουν στο έργο των Υπουργείων, των Περιφερειών, των Νομαρχιών και των Δήμων, το επιστημονικό προσωπικό των οποίων δεν επαρκεί.

Τέλος, προσδοκώντας σε μια εποικοδομητική και άμεση συνεργασία των αρμόδιων Υπουργών και όλων των συναρμόδιων φορέων στις δράσεις που αναφέρθηκαν και στην υλοποίηση των εξαγγελθέντων μέτρων και προγραμμάτων, ίσως είναι χρήσιμο να αναφερθούμε στο γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ήδη συγκαλέσει δύο φορές μέχρι σήμερα τη Συντονιστική Επιτροπή των πέντε Κυπρίων Υπουργών που έχουν αναλάβει το συντονισμό της δράσης για την αποκατάσταση της πληγείσας Αρτέμιδας στην Ηλεία, καθώς πραγματικά αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση.

Το Διεπιστημονικό Συμβούλιο των φορέων ασχολείται με την προώθηση και υλοποίηση των προτάσεών μας, που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα (3.9.2007) για την ανασυγκρότηση των πληγεισών από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχών. Μια σειρά δράσεων, με χρονικό ορίζοντα τους πέντε έως επτά μήνες, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Για τις εν λόγω δράσεις θα υπάρξει σύντομα αναλυτική ενημέρωση ενώ τα αποτελέσματα αυτών ελπίζεται να αξιολογηθούν θετικά και να αξιοποιηθούν περαιτέρω από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες με σκοπό να αποτελέσουν άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα προς όφελος όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: