Παρασκευή, 11 Απριλίου 2008

Προς τον υπουργό Πολιτισμού έκκληση προκειμένου να παραχωρήσετε τη χρήση του κτιρίου της οδού Αγ. Ασωμάτων 9 στην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη.

Έκκληση
Προς τον υπουργό Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη
Η Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1994 και έκτοτε λειτουργεί ανελλιπώς με σκοπό τη συγκέντρωση, κωδικοποίηση, τεκμηρίωση, καταλογογράφηση και κατάταξη σε εύχρηστες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων βιβλίων, περιοδικών, φυλλαδίων, CD ROM, εικονογραφικού υλικού, χαρτών κ.α., που αναφέρονται στην οικολογία, με την ευρύτερη έννοια: περιβάλλον, φυσιολατρεία, παραδοσιακή και οικολογική γεωργία, ορειβασία, οικογεωγραφία, πολιτική οικολογία, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, λαογραφία, προστασία καταναλωτών, πολεοδομία, χωροταξία, οικολογική δόμηση, εργασιακό περιβάλλον, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολιτιστικό περιβάλλον, αρχαιολογία, περιβαλλοντική τεχνολογία, κλπ. στην ελληνική ή άλλες γλώσσες. Επίσης, η Ευώνυμος σχεδιάζει και υλοποιεί πολύμορφες δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με το ειδικό βάρος να δίνεται σε νέες εκδόσεις σημαντικών οικολογικών τίτλων τους οποίους διστάζει να παρουσιάσει στο αναγνωστικό κοινό η τρέχουσα εκδοτική αγορά. Ανάμεσα στα βιβλία που έχει εκδώσει η Ευώνυμος τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν τα επιστημονικά έργα και διατριβές νέων Ελλήνων επιστημόνων που ασχολούνται με την περιβαλλοντική θεματική καθώς και η καθιερωμένη διεθνώς ετήσια έκδοση της Κατάστασης του Κόσμου του Ινστιτούτου
Worldwatch.
Η Ευώνυμος, η οποία είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, έχει εγκατασταθεί από την αρχή της λειτουργίας της σε τμήμα διατηρητέου κτιρίου του Υπουργείου Πολιτισμού, που βρίσκεται επί της οδού Ασωμάτων 9 στο Θησείο, ύστερα από άδεια νομίμως εγκατεστημένου φορέα, ο οποίος στη συνέχεια έπαψε να λειτουργεί. Το κτίριο παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, θα είχε δε υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές ή και μερική κατάρρευση, εάν δεν είχε δεχτεί την φροντίδα των ανθρώπων της Ευωνύμου, παρά το γεγονός ότι δεν της έχει γίνει επίσημη παραχώρηση της χρήσης από το Υπουργείο.
Η Ευώνυμος, προχώρησε με πρωτοβουλίες της, σε επισκευές (σε συνεννόηση με την αντίστοιχη διεύθυνση του ΥΠΠΟ), ορισμένες από τις οποίες κρίθηκαν ως επιλέξιμες από ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανακαίνισης δημόσιων κτιρίων με χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Μέχρι σήμερα έχει επισκευαστεί και μονωθεί η πρόσοψη και το δώμα, ενώ έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά πάνελς που θα παρέχουν στο κτίριο υψηλό βαθμό ενεργειακής αυτονομίας.
Πολλές επεμβάσεις, έστω και χωρίς την χρηματοδότηση της πολιτείας, με εθελοντική εργασία και αγορά των απαιτούμενων υλικών από ίδιους πόρους θα μπορούσαν να έχουν γίνει ακόμη, αν η Ευώνυμος είχε επισήμως τη χρήση του χώρου.

Όλοι οι χώροι του κτιρίου θα μπορούσαν να έχουν ανακαινισθεί για τη διενέργεια εκδηλώσεων σχετικών με το περιβάλλον, το βιβλίο, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τον πολιτισμό. Κτιριακά, θα μπορούσαμε να αναδιοργανώσουμε τα λειτουργικά στοιχεία του κτίσματος, με απόλυτο πάντοτε σεβασμό στην εξαίρετη διατηρητέα αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία, προς την κατεύθυνση του οικολογικού κτιρίου, προσφέροντας ένα ζωντανό παράδειγμα ανακαίνισης υφιστάμενου δημόσιου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας, με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης νερού και απορριμμάτων, φιλικών στο περιβάλλον οικοδομικών υλικών, διαμορφώνοντας ένα κτίριο που θα εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό της ενεργειακές του ανάγκες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Εφόσον θα είχαμε στη διάθεσή μας τον χώρο αυτόν, πλήρως ανακαινισμένο και ικανό να φιλοξενεί διάφορα γεγονότα, θα μπορούσαμε να οργανώνουμε πολυσύνθετα πολιτιστικά γεγονότα, με άξονα αναφοράς την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση περί το περιβάλλον, όπως: εργαστήρια ανακύκλωσης, φωτογραφίας, βιβλιοδεσίας, εκθέσεις, προβολές, σεμινάρια, οργανωμένη ξενάγηση στα συστήματα και τις τεχνικές της οικολογικής δόμησης.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η ευχέρεια επισκευής και οργάνωσης όλων αυτών από την Ευώνυμο, λόγω της μη παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου από το ΥΠΠΟ στην Ευώνυμο.

Μετά από πολλές, πλην άκαρπες προσπάθειες, σας απευθύνουμε έκκληση προκειμένου να παραχωρήσετε τη χρήση του κτιρίου της οδού Αγ. Ασωμάτων 9 στην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη.
Η οικολογία, το βιβλίο, ο πολιτισμός, χρειάζονται χώρους ζωντανούς, ανοιχτούς σε δημιουργικές πρωτοβουλίες κάθε προέλευσης, χρειάζονται μια Στέγη της Οικολογικής Σκέψης.
Ελπίζουμε πως με την κατανόησή σας θα επιβραβεύσετε και θα δώσετε διάρκεια στο μεγάλο συλλεκτικό και δημιουργικό έργο που έχει ως τώρα πραγματοποιηθεί στον συγκεκριμένο χώρο.
Απαντήστε ή με
e mail στο evonymos@tee.gr ή στο m.kour@gein.noa.gr, γράφοντας απλώς "προσυπογράφω την έκκληση προς τον κ. Λιάπη"ή με φαξ στο 210 3256221, υπογράφοντας στη σχετική στήλη κάτω από την έκκληση.Σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε τα πλήρη στοιχεία και την ιδιότητά σας.Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ EYΩNYMOY OIKOΛOΓIKHΣ BIBΛIOΘHKHΣ EINAI :www.evonymos.org
Υπογραφές
Ονοματεπώνυμο
Ιδιότητα
e-mail
Τηλέφωνο
Υπογραφή
ΔραστηριότητεςΕνδεικτικά αναφέρουμε τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Ευωνύμου στοδιάστημα της λειτουργίας της:Οργανωτικά λειτουργικά• Επί 14 συνεχή χρόνια ανοίγει καθημερινά 4 - 8 κάθε απόγευμα για τουςεπισκέπτες-αναγνώστες.• Τη Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν, στο διάστημα αυτό, δεκάδες ομάδες μαθητώνπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης από σχολεία της Αττικής, με τους καθηγητέςτους, φοιτητές, σπουδαστές, μελετητές, ξένες αντιπροσωπείες, μέληοικολογικών οργανώσεων, κλπ.• Στην Ευώνυμο πραγματοποίησαν πτυχιακές και άλλες εργασίες τους σταπλαίσια εκπαιδευτικών εργαστηρίων, φοιτητές από την Πάντειο και το ΤμήμαΒιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ, αποδελτιώνοντας εκατοντάδες περιοδικά.• Στην αποδελτίωση, όπως και σε πολλές άλλες δραστηριότητες, μετέχουν κατάκαιρούς και πολλοί εθελοντέςΔιοργάνωση - συμμετοχή σε εκδηλώσειςα. Έκθεση της συλλογής περιοδικών οικολογικού περιεχομένου της Ευωνύμου έχειγίνει/οργανωθεί 6 φορές μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο ισάριθμων εκδηλώσεων για τοκοινό. Ενδεικτικά αναφέρουμε:• Ιούνιος του 1995, για 4 ημέρες, στο Κατράκειο Θέατρο, σε συνεργασία με τοΥΠΕΧΩΔΕ., στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την παγκόσμια ημέρα τουπεριβάλλοντος.• Ιούλιος του 1995, για 10 ημέρες, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου τηςΑθήνας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιτων τμημάτων ΜΜΕ του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίουτης Αθήνας, στα πλαίσια συνεδρίου με θέμα: "ΜΜΕ και περιβάλλον".• Ιανουάριος του 1996, για 7 ημέρες, στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο του 6ουΣυνεδρίου των Ελληνικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.β. «Βραδιά Λόγου και Μουσικής», με θέμα: «Τοπία και Ουτοπία», 19/11/2001, στοΑμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, του Μουσείου Γουλανδρή, σε συνεργασία με τους«Φίλους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας». Ποιήματα διάβασαν οιΓιάννης Φέρτης και Κώστας Καστανάς, τραγούδησαν ο Κώστας Θωμαΐδης και τοοκταμελές Χορωδιακό Εργαστήρι Αθηνών.γ. Έκθεση για το τραμ στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα (31/3-6/4 2003), μεχορηγία της ΤΡΑΜ ΑΕ. Η ίδια έκθεση στη Νέα Σμύρνη σε συνεργασία με το ΔήμοΝ. Σμύρνης (8-15/5/2003), στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας στο πλαίσιο διεθνούςσυνεδρίου για το τραμ (19&20/5/2003) και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος),στο πλαίσιο συνεδρίου για το τραμ (23 & 24 /6 / 2005).δ. Διοργάνωση εκδηλώσεων για παρουσιάσεις βιβλίων• Βιβλίο: Εξώφυλλα περιοδικών (1995)• Βιβλίο: Περί της Χρησιμότητος των Πτηνών (1995)• Βιβλίο: Εξώφυλλα Βιβλίων (1996)• Συνολικό έργο συγγραφέα Γιώργου Σφήκα (1998)• Βιβλίο: Κτίρια για έναν πράσινο κόσμο (2000)• Βιβλίο: Η κατάσταση του κόσμου 2005 (2005)• Βιβλίο: Η παράνομη διακίνηση των κατοικίδιων ζώων(2005)• Βιβλίο: Τα μεταλλαγμένα: το παρελθόν, το παρόν και το άγνωστο μέλλον (4εκδηλώσεις, 2006-2007)• Βιβλίο: Η κατάσταση του κόσμου 2007 (4 εκδηλώσεις, 2007)• Βιβλίο: Ο Νταβέλης στο Σικάγο (2 εκδηλώσεις, 2007-2008)ε. Κύκλος εκδηλώσεων σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Πλατείαςεγκώμιον» (Μάιος-Ιούνιος 2006)στ. Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός κατά των ναρκωτικών) στο πλαίσιοσεμιναρίων που οργάνωσε για την επιμόρφωση νέων επιστημόνων (γιατρών,κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, κλπ.) στον τομέα της πρόληψηςκατά των ναρκωτικών. Στα γραφεία της Ευωνύμου έγιναν ορισμένα από τα μαθήματαοικολογικού περιεχομένου που περιλαμβάνονταν στα σεμινάρια, στα οποία δίδαξανκαι μέλη της Βιβλιοθήκης.Η Ευώνυμος στα ΜΜΕΤηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες συνεργάστηκε η Ευώνυμος:• Αθήνα – Πάρνηθα (ημίωρη εκπομπή στη ΝΕΤ, 1998)• Τραμ (ημίωρη εκπομπή στη ΝΕΤ, 2003)• Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, 2002 (ωριαία εκπομπή στη ΝΕΤ,συμμετοχή)• Τα βότανα στην ιατρική (εκπομπή Παρασκήνιο, ΝΕΤ, 1999)• Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος της Αθήνας (υλικό για δύο παραγωγές σχετικά μετα εγκαίνια του Σταθμού του Μοναστηρακίου και τις άλλες ανακαινίσειςσταθμών, 2003)• Όλυμπος (υλικό για ημίωρη παραγωγή της ΝΕΤ, 2000 και σειρά εκπομπώνστο ΣΚΑΙ, 2007)• Πόλεμος και Πυρηνικά (ΜΕΓΑ, 1996)• Σεισμοί και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Πυρηνικά (Σκάι, 1999)• Τεχνολογία για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (εκπομπή στο Business Channel(NOVA) &TV Magic, 2003)• Εκπομπή Green team ΕΤ1 (Ιανουάριος 2008)• Παρουσίαση της Ευωνύμου (περίπου 15 φορές σε διάφορους τηλεοπτικούςσταθμούς, 1995-2008)Ραδιοφωνικές εκπομπές στις οποίες συνεργάστηκε η Ευώνυμος:• Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου της Ευωνύμου με τίτλο«Εξώφυλλα Περιοδικών» (2 συνεχόμενες εκπομπές στο 3ο πρόγραμμα με όλεςτις ομιλίες, 1995)• Εκπομπή με θέμα «Βιβλία και περιοδικά με φυσιολατρικό περιεχόμενο στηνπερίοδο της κατοχής» (Σκάι, 1996)• Η σχέση Οικολογίας και Εκκλησίας (Σκάι, 2ο πρόγραμμα, 1996)• Τραμ (Ράδιο Παρατηρητής-Θεσσαλονίκη, Άλφα, 9.84, 2003)• Για το βιβλίο που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Όλυμπος, κείμενα καιεικόνες δύο αιώνων» (9.84, Σκάι, Φλας, 2002)• Για τα βιβλία που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Η Κατάσταση του Κόσμου2005, 2006, 2007» (σε πολλούς ραδιοσταθμούς, 2005-2007)• Για τα βιβλία που εξέδωσε η Ευώνυμος με τίτλο «Ο Νταβέλης στο Σικάγο: ΤοΓουέστερν της Ανάπτυξης» (σε πολλούς ραδιοσταθμούς 2007-2008)• Συμμετοχή σε δεκάδες ακόμη εκπομπές σε ραδιοσταθμούς από όλη τηνΕλλάδαΚείμενα για την Ευώνυμο έχουν φιλοξενηθεί σε δεκάδες έντυπα (ημερήσιος καιπεριοδικός τύπος, οικολογικά, πολιτιστικά, τοπικά έντυπα κ.ά. (μικρή ανθολόγησηστην ιστοσελίδα μας: http://www.evonymos.org/greek/eidikathemata.asp?parentid=335)Επισκέπτες στην ΕυώνυμοΕπισκέπτες στην Ευώνυμο στα χρόνια λειτουργίας της (1994 έως σήμερα):Ομαδικές επισκέψεις: 65 σχολεία από όλη την Ελλάδα (κυρίως Αττική), ομάδες απόΟρειβατικούς Συλλόγους, μεταπτυχιακούς φοιτητές: 2.800 άτομα συνολικά.Μεμονωμένοι επισκέπτες: 9.500 άτομαΟρισμένα από τα σχολεία που επισκέφθηκαν την Ευώνυμο3ο Λύκειο Αγίας Παρασκευής, 1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, 4ο Λύκειο Αιγάλεω, 15οΔημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης, 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, 5ο Λύκειο Νίκαιας, 3οΛύκειο Αχαρνών, 2ο (Ομήρειο) Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης (9 επισκέψεις), 2ο ΛύκειοΆνω Λιοσίων.(17 σχολεία από όλη την Ελλάδα επισκέφθηκαν την έκθεση για το τραμ στο Σταθμότου Μετρό στο Σύνταγμα και στη Νέα Σμύρνη, Απρίλιος – Μάιος 2003)Κατανομή επισκεπτών:• Φοιτητές, 3.300• Μαθητές, 2.500• Μεταπτυχιακοί, 1.600• Ερευνητές – μελετητές, 900• Δημοσιογράφοι, 400• Μέλη Οικολογικών Οργανώσεων, 1.300• Εκπαιδευτικοί, 800• Διάφοροι, 1.500Ειδικότητες – ιδιότητες επισκεπτών στην Ευώνυμο που έχουν καταχωρηθεί στοΒιβλίο Επισκεπτών:Φοιτητής, Μαθητής, Μεταπτυχιακός, Περιβαλλοντολόγος, Αρχιτέκτων –Χωροτάκτης, Φιλόλογος, Ζωγράφος, Γιατρός, Βιολόγος, Δημοσιογράφος, Ιστορικός,Φυσικός, Θεολόγος, Γυμναστής, Καθηγητής ΑΕΙ, Καθηγητής ΤΕΙ, Καθηγητής ΜΕ,Χημικός Μηχανικός, Δικηγόρος, Συγκοινωνιολόγος, Δάσκαλος, ΠολιτικόςΜηχανικός, Κινηματογραφιστής, Εισαγωγέας φωτοβολταϊκών, Γεωλόγος,Βιοκαλλιεργητής, Ποιητής, Οικονομολόγος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Γεωπόνος,Ερευνητής, Ναυπηγός, Τραπεζικός, Χημικός, Βιβλιοθηκονόμος, Γραφίστας,Σκηνοθέτης, Λογοτέχνης, Συνταξιούχος, Μελισσοκόμος, Υδρογεωλόγος, Αρχιτέκτων– Πολεοδόμος, Τεχνολόγος τροφίμων, Φωτογράφος...(μια ειδική κατηγορία χρηστών του αρχείου της Ευωνύμου είναι οι δημοσιογράφοι.Πολύ συχνά τα αιτήματα για παροχή βιβλιογραφικής συνδρομής γίνονται τηλεφωνικά ήηλεκτρονικά και έτσι δεν καταγράφονται στο βιβλίο επισκεπτών της Βιβλιοθήκης)Εργασίες για την Ευώνυμο1. Πτυχιακή εργασία στο ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, με θέμα: ΕΥΩΝΥΜΟΣΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Μάθημα: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, ΥπεύθυνοςΚαθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης Ομαδική εργασία: Υπεύθυνοι φοιτητές: ΜόλτσαΑθηνά, Παπαγιάννη Ανδρονίκη, Έτος 2006(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3057)2. Εργασία στο μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ «Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στιςνέες τεχνολογίες». Θέμα εργασίας: Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, ArcEcology Library, Everglades Digital Library, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Μελέτες περίπτωσης, Νατάσσα Τσουμπρακάκου, 2005(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=3056)3. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ –ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη τηςΠληροφορίας, "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις ΝέεςΤεχνολογίες της Πληροφορίας". Μεταπτυχιακή εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: κ.Τοράκη, Τίτλος Εργασίας: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες(ΑμεΑ), Άννα Κουλικούρδη, Αθήνα 2004 – 2005 (Παρουσίαση του συστήματος πουδιαθέτει η Ευώνυμος για τα άτομα με προβλήματα όρασης)(http://www.evonymos.org/greek/viewarticle.asp?id=4254)Συμμετοχή σε προγράμματαΗ Ευώνυμος ήταν υπεύθυνη ή συμμετείχε σε πολλά προγράμματα, εθνικά ήδιακρατικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημαντικότερα.• Συμμετείχε στο πρόγραμμα κινητικότητας που αφορούσε την "Καταγραφήτων ομαδικών παιδικών παιχνιδιών που παίζονται στο χώρο" και στοοποίο μετείχαν 14 σχολεία από όλη την Ελλάδα με ισάριθμες ομάδες Π.Ε., ηΕυώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Μπενάκη, τοΠελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, κλπ. (υπεβλήθη από το 3ο ΛύκειοΑχαρνών, για τα έτη 1998-2000-ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την έκδοση ενόςτόμου)• Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλε το Πάντειο Πανεπιστήμιο καιαφορούσε τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων με θέματα περιβάλλοντος, τουλικό του οποίου συγκεντρώθηκε από δεκάδες φοιτητές του Παντείου πουαποδελτίωσαν οικολογικά, φυσιολατρικά και άλλα περιοδικά και εφημερίδεςστην Ευώνυμο Οικολογική Βιβλιοθήκη. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκεκατά τα έτη 1998-2000 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη δημιουργία βάσηςδεδομένων με 12.000 εγγραφές).• Συμμετείχε στο πρόγραμμα που υπέβαλε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνώνκαι αφορούσε την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τηνΠεριβαλλοντική Εκπαίδευση, με θέμα το "Σχολικό Κήπο". Το πρόγραμμαπραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 1999-2000 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τηνσυγγραφή 11 βιβλίων και φυλλαδίων, 600 συνολικά σελίδων).• Υπεύθυνη ενός διακρατικού προγράμματος (συμμετείχαν επίσης μίαοικολογική οργάνωση από τη Ρουμανία και μία από την Τουρκία, όπως και τοΕΚΚΕ), με τίτλο: "Σχήμα επικοινωνίας για την οικολογική πληροφόρησηκαι την περιβαλλοντική εκπαίδευση", και σκοπό είχε τη δημιουργίαηλεκτρονικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει αξιολογημένα καιταξινομημένα θέματα για το σύνολο της οικολογικής ύλης από όλο τον κόσμο.Το πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών, ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2002).• Υπεύθυνη ενός διακρατικού προγράμματος με τίτλο «Αίμος» με συμμετοχήφορέων από τη Ρουμανία και τη Σερβία (και το ΕΚΚΕ) και με αντικείμενο τονΟικοτουρισμό, τον Αγροτουρισμό και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στιςσυμμετέχουσες χώρες. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εξωτερικών, διάρκεια2002-2004.• Υπεύθυνη ενός προγράμματος για την εκπόνηση δράσεων σεπροστατευόμενες περιοχές με τίτλο «Αειφόρος Όλυμπος», το οποίοχρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (2003-2004) και στο οποίο συμμετείχανο Δήμος Λιτοχώρου και Η Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ. Από το πρόγραμμα έχειπαραχθεί μία ιστοσελίδα για τον Όλυμπο, εξοπλίστηκε ένα ΟικολογικόΣχολείο στο Λιτόχωρο που θα ενημερώνει του επισκέπτες του Όλυμπο καιτυπώθηκε ένα φυλλάδιο για τον λογική της ήπιας ανάπτυξης σεπροστατευόμενες περιοχές και ειδικά στον Όλυμπο.• Υπεύθυνη του προγράμματος «Φύση και Νεοελληνικός Πολιτισμός», στοπλαίσιο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», Σεπτέμβριος 2004-Ιούλιος 2006.Αφορά την αποδελτίωση 6.000 τευχών περιοδικών από όπου θα προκύψουν60.000 άρθρα, τα οποία θα καταχωρηθούν στη βιβλιογραφική βάσηδεδομένων.• Υπεύθυνη του προγράμματος (στο οποίο συνεργάζεται το Εθνικό ΜετσόβειοΠολυτεχνείο και το Μελετητικό Γραφείο «EUDITI») «Εφαρμογή τηςΤεχνολογικής Καινοτομίας στον Ενεργειακό Ανασχεδιασμό ΔημοσίωνΚτιρίων - “Bringing Retrofit Innovation to Application in PublicBuildings-BRITA in Pubs»), με προτάσεις για την ενσωμάτωση καινοτόμωντεχνολογιών οικολογικής δόμησης στο κτίριο της Ευωνύμου ΟικολογικήςΒιβλιοθήκης. Συνολικά, στην κοινή πρόταση που κατατέθηκε, συμμετείχανΠανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλοι εξειδικευμένοι στο θέμα φορείς,από εννέα χώρες (Γερμανία, Βρετανία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία,Ελλάδα, Τσεχία και Λιθουανία) με συντονιστή το φημισμένο FraunhoferInstitute of Building Physics από τη Γερμανία.Η Ιστοσελίδα της Ευωνύμου στα ελληνικά(www.evonymos.org)(Η βασική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της Ευωνύμου παρέχεται σε τέσσεριςγλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και ρουμανικά, όπως προέκυψε από έναδιακρατικό πρόγραμμα με οικολογικές οργανώσεις από την Τουρκία, τη Ρουμανία καιτην Ευώνυμο. Πολύ σύντομα η πληροφόρηση αυτή θα επεκταθεί και στις εξής γλώσσες:γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά και ιαπωνικά.)Η ιστοσελίδα της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης έχει ανανεωθεί! Στο πλαίσιοαυτό θα βρείτε ειδικές -αυτόνομες- ιστοσελίδες, εντός της ιστοσελίδας τηςΕυωνύμου, για τα παρακάτω θέματα:Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Α’ βάση, κυρίως με βιβλία -16.500 εγγραφές-,Β’ βάση με άρθρα περιοδικών- 76.000 εγγραφές)Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις (ένα πλήρες site για την οικολογικήδόμηση)Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης (τα πλήρη κείμενα από 130περίπου αρθρογράφους χωρισμένα σε θεματικές κατηγορίες –εργασία σε εξέλιξη, ήδημε περισσότερα από 1.000 άρθρα σε πλήρη μορφή)Εμείς με Τραμ (τα πάντα για το τραμ, το παλιό, το σύγχρονο, στον κόσμο, στηνΕλλάδα)Όλυμπος (ένα πλήρες site για το μυθικό βουνό, σε εξέλιξη: κείμενα, χάρτες,φωτογραφικό υλικό, βιβλιογραφία...)Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (υπό διαμόρφωση)Ζώα συντροφιάς (κείμενα, νομοθεσία, φωτογραφικό άλμπουμ, οδηγίες, βιβλία...)Βιογραφίες (βιογραφίες διανοητών που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τωνιδεών στο χώρο της οικολογίας και των φυσικών επιστημών ευρύτερα)Μεταλλαγμένα (υπό διαμόρφωση)Βότανα - Μαντζούνια - Συνταγές (εκατοντάδες φυσικές συνταγές, που προέκυψανμέσα από μια εκτεταμένη βιβλιογραφική αναζήτηση)Περιοδικό ‘Δαίμων της Οικολογίας’ (Όλα τα –πλήρη- κείμενα καταχωρούνταιπροοδευτικά στην παρούσα σελίδα.Χλωρίδα (άλμπουμ) (τα βασικότερα είδη που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν σεέναν κήπο και ιδιαίτερα σε ένα σχολικό κήπο, με οδηγίες για τις καλλιεργητικέςπρακτικές, όπως και εικόνες από πολλά άλλα είδη χλωρίδας)Πανίδα (άλμπουμ) (ειδικό εικονογραφικό υλικό με αισθητικό ενδιαφέρον)Μουσεία - Κέντρα Πληροφόρησης για το Περιβάλλον (υπό διαμόρφωση)Στατιστικές περιβάλλοντος (πίνακες, χάρτες, διαγράμματα που αποτυπώνουν τηνεικόνα του περιβάλλοντος)Περιβαλλοντική Νομοθεσία (τα σημαντικότερα κείμενα νομοθετημάτων για τοπεριβάλλον)Ανακύκλωση - διαχείριση απορριμμάτων (παρουσίαση του θέματος, οδηγίες,στοιχεία...)Επικαιρότητα (Επίκαιρα θέματα, Ανακοινώσεις – Εκδηλώσεις, Μόλιςκυκλοφόρησε, Οικολογικός τύπος, Προτεινόμενα άρθρα, Η ιδέα του μήνα, Ηφωτογραφία της εβδομάδας)Φυσικοί ...αφορισμοί (φιλοσοφούμεν μετ’ ευτελείας...)Γεωλογική - γεωμορφολογική κληρονομιά (η νέα κατηγορία προστασίας)Αντρέ ΓκορτζΔιακοσμητικά μοτίβαΠαγκόσμια ΚληρονομιάΗλεκτρονικές πωλήσεις των εκδόσεων της ΕυωνύμουΕπίσης,• «Βάση Δεδομένων Περιβάλλοντος». Αξιολογημένες και ταξινομημένες 500ιστοσελίδες από όλο το διαδίκτυο σε ειδική βάση δεδομένων, στα ελληνικά,αγγλικά, τουρκικά και ρουμανικά. Θεματικά, έχουν δημιουργηθεί 13 βασικέςκατηγορίες και περίπου 300 υποκατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο τηςοικολογικής – περιβαλλοντικής ύλης. Επίσης, γίνεται κατηγοριοποίηση των Siteκατά πηγή προέλευσης (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Βιβλιοθήκες, ΕκδοτικοίΟίκοι, Οικολογικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Κυβερνήσεις, ιδιώτες,κλπ), κατηγοριοποίηση του υλικού με βάση το είδος της πληροφορίας (άρθρο,εικόνα, λογισμικό, μαγνητικά μέσα, διδακτορική διατριβή, βίντεο, δελτίοοικολογικής οργάνωσης, νομοθετικό κείμενο, επίσημο κείμενο Ε.Ε., κλπ),καταγράφεται η γλώσσα/ες στην οποία είναι γραμμένο το Site, η διαθεσιμότητατου υλικού (αν το διαθέσιμο υλικό είναι μόνο για μέλη, αν κυκλοφορεί στοεμπόριο, αν χρειάζεται ειδική παραγγελία, συνδρομή, αν υπάρχει ελεύθερηπρόσβαση, αν είναι Demo, κλπ) και, τέλος, αξιολογείται η ποιότητα του Siteπου θα καταχωρείται στη Βάση Δεδομένων (Βαθμολόγηση από 1 έως 5, με βάσητα εξής κριτήρια: Ευκολία πλοήγησης στο Site, πληρότητα σε σχέση με αυτό πουδηλώνεται και ποιότητα – αισθητική του Site). Για κάθε Site καταχωρείται,επίσης, εκτός από τον τίτλο του και μια περιγραφή του, όπως τη δηλώνει οδημιουργός του ή μια σύντομη φράση από εμάς, εφ’ όσον δεν υπάρχει.• Στήλη: «Κίνηση ιδεών». Βιβλιοπαρουσίαση (νέες κυκλοφορίες, σύντομηπαρουσίαση εκατοντάδων βιβλίων, παλαιότερων και νέων), Περιοδικά (νέεςκυκλοφορίες, εξώφυλλο και περιεχόμενα όλων των τευχών από 48 οικολογικάέντυπα που φτάνουν τακτικά στην Ευώνυμο), Πρόσφατα δημοσιεύματα(επιλογή δημοσιευμάτων από εφημερίδες και περιοδικά και εμφάνισηολόκληρων των κειμένων), Βιβλιοθήκες (κατάλογος βιβλιοθηκών που έχουνυλικό οικολογικού ενδιαφέροντος, σε μορφή link), Ex libris (αναπαραγωγήκειμένων και εικόνων από παλιά βιβλία και περιοδικά που διατηρούν και σήμερατην αξία τους).• Στήλη: «Φορείς Περιβάλλοντος». Παρουσιάζονται όλες οι ΟικολογικέςΟργανώσεις της χώρας, οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και οι ΟρειβατικοίΣύλλογοι.• Στήλη: «Ρώτα τον ειδικό», μέσω της οποίας εκατοντάδες επισκέπτες τηςιστοσελίδας απευθύνονται στην Ευώνυμο για διάφορες πληροφορίες,

Δεν υπάρχουν σχόλια: