Τετάρτη, 7 Μαΐου 2008

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Πρόσκληση

Εν συνεχεία της Ημερίδος της 18ης Απριλίου,
κατά την οποία ανακοινώθηκαν οι εισηγήσεις
για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο της χώρας,
το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος
ενημερώνει ότι ο δημόσιος διάλογος που άρχισε την Ημερίδα εκείνη θα συνεχιστεί,
και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να μετάσχουν
την Παρασκευή 9 Μαϊου και ώρα 6 μμ - 9 μμ
στην Αίθουσα Μεγάλων Ευεργετών της Εταιρείας των Φίλων του Λαού
(Ευριπίδου 12, 1ος όρ.).

Συνδιοργάνωση:
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια: